• Návrh podnikového finančního plánu 

    Slámová, Lucie
    Diplomová práce je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu ve vybraném podniku. V první kapitole jsou stanoveny cíle práce, další část se zabývá zpracováním teoretických východisek z oblasti finančního plánování. ...