• Využití agilních metod ve startupu 

    Gryc, Radim
    Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného přístupu k vývoji softwaru. Specifikuje současně využívané přístupy projektového managementu. V práci je analyzován současný stav projektu a jednotlivé přístupy. Práce se zaměřuje ...