Now showing items 1-18 of 18

 • Aplikace agilní metodiky Scrum a využití podpůrných softwarových nástrojů 

  Tošner, Jiří
  Agilní metodiky vývoje software jsou velmi populární pro jejich efektivitu a flexibilitu. Tato diplomová práce je zaměřena na agilní metodiku vývoje software nazvanou Scrum. Nejprve je uvedena základní charakteristika a ...
 • Implementace metod projektového managementu při založení podniku 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem diplomové práce je zpracování návrhu založení společnosti s ručením omezeným pomoci metod projektového managementu. Návrh bude obsahovat zapracováný vzhled e-shopu, naprogramovanou hlavní stránku, čásové náklady, ...
 • Inovace metodiky řízení projektů společnosti Pontech 

  Beránek, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá projektovým řízením. V této práci jsou detailně popsány metody využívané pro projektové řízení a je zde popsán životní cyklus řízení projektů. Cílem práce je inovace metodiky řízení ...
 • Návrh a realizace projektu pro vytvoření online marketingu Event teamu společnosti Unifer o.p.s 

  Drápal, Dušan
  Diplomová práce se zabývá využitím projektového managementu pro návrh a realizaci projektu na vytvoření webového portálu pro eventový tým společnosti UNIFER o.p.s. Práce detailně popisuje předprojektovou, projektovou a ...
 • Návrh aplikačního softwaru pro personalisty pomocí projektu 

  Kovaříková, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem aplikačního softwaru pro personalisty společnosti AZ, s.r.o. Zaměřuje se na zmapování činností spojených s realizací vzdělávacích kurzů. Diplomová práce předkládá návrh pro zjednodušení ...
 • Návrh ICT projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Vraniak, Lukáš
  Diplomová práca predkladá návrh projektu výstavby univerzálnej dátovej kabeláže v spoločnosti Sport Studio Suzan, s.r.o., ktorá sa zaoberá malovýrobou športového funkčného oblečenia. Na základe teoretickej časti a analýzy ...
 • Návrh na zavedení metodiky řízení projektu do firmy 

  Vojta, Lubomír
  Tato práce řeší problematiku řízení projektu v konkrétní stavební firmě, která se s projekty setkává denně. Zaměřil jsem se na analýzu konkrétního projektu v této firmě, který byl již zdárně realizován. Tato analýza sloužila ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Hlavinka, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu na vytvoření elektronického obchodu pro firmu za pomoci aplikace metodik projektového managementu. Firma vybraná pro zpracování návrhu projektu podniká v oblasti nákladní autodopravy ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve společnosti Sportobchod.cz 

  Šulák, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu modernizace síťové infrastruktury včetně zařízení do sítě připojených. Specifikuje základní pojmy a metody projektového managementu. V práci je analyzován současný stav společnosti ...
 • Návrh projektu aplikace metody SMED ve společnosti 

  Machalová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu na zkrácení času přetypování stroje aplikací jedné z metod štíhlé výroby. V práci jsou specifikovány základní teoretické pojmy a metody projektového managementu a štíhlé výroby. ...
 • Návrh projektu implementace elektronického obchodu ve společnosti 

  Pírková, Hana
  Diplomová práce vytváří návrh projektu pro implementaci elektronického obchodu ve vybrané společnosti s využitím nástrojů a metodik projektového managementu. Na základě analýz podnikového prostředí a klíčových teoretických ...
 • Návrh projektu realokace vybrané firmy 

  Pospíšil, Pavel
  Diplomová práce se věnuje problematice projektového řízení, konkrétně návrhu plánu projektu realokace výrobních, skladových a kancelářských prostor vybrané společnosti. Teoretická část práce se zabývá výkladem základních ...
 • Návrh projektu zavedení IS ve firmě 

  Dobrovolný, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o problematice výběru a implementace informačního systému ve firmě s využitím metod projektového managementu. Práce je dělena do tří částí. V první části jsou popsány nejdůležitější pojmy z oblasti ...
 • Projektové řízení ve společnosti Hella Autotechnik Nova, s. r. o 

  Bílek, Pavel
  Diplomová práce pojednává o problematice projektového řízení. Konkrétně se pak zabývá analýzou současného stavu a návrhem opatření pro projektové řízení společnosti Hella Autotechnik Nova, s. r. o., která jsou potřebná pro ...
 • Využití agilních metod ve startupu 

  Gryc, Radim
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného přístupu k vývoji softwaru. Specifikuje současně využívané přístupy projektového managementu. V práci je analyzován současný stav projektu a jednotlivé přístupy. Práce se zaměřuje ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Krčmář, Vít
  Diplomová práce pojednává o návrhu systému pro monitorování a plánování přítomnosti promotérů na prodejnách slovenského řetězce s elektronikou NAY za použití projektového managementu. Ukazuje použití PEST, SWOT, RIPRAN ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Křivánek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na návrh projektu - zavedení tabletů pro podporu výuky na základní škole ve Střelicích u Brna, který bude spolufinancován z fondů Evropské unie. Práce využívá teoretických poznatků z oblasti ...
 • Využití projektového managementu ve firmě při zavedení nové služby 

  Čadová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení služby pomocí využití projektového managementu. V práci jsou uvedeny základní pojmy a problematika projektového managementu. Firma, pro kterou byl projekt navržen, se ...