• Hodnocení výkonnosti podniku s využitím benchmarkingu 

    Součková, Markéta
    Diplomová práce se zabývá finanční analýzou a benchmarkingem u stavební společnosti Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o. V první části práce jsou shrnuty teoretická východiska benchmarkingu. V další části – praktické je ...