Now showing items 1-7 of 7

 • Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup a skladování 

  Laichman, Václav
  Předmětem vypracované diplomové práce "Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup a skladování" je optimalizovat logistické procesy ve vybrané firmě tak, aby byly co nejefektivnější a nejhospodárnější. Na počátku ...
 • Studie obchodní strategie organizace 

  Hercigová, Nikola
  Diplomová práce analyzuje současnou situaci firmy ST Profi podlahy. Vzhledem k povaze podnikání je představen sortiment společnosti, podnikové procesy a nákupní atmosféra. Obsahem jsou návrhy na rozšíření nabídky zboží a ...
 • Studie optimalizace skladovacích procesů 

  Kvasničková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá studií optimalizace skladovacích procesů se zaměřením na sklad společnosti Almeva East Europe s.r.o. Za pomoci moderních metod se snaží dosáhnout větší přesnosti a rychlosti při vychystávání ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Děchtěrenková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou průběhu zakázky u firmy CeWe Color od objednávky až po postup při případných reklamacích. Práce je složena z teoretické, analytické a praktické části. V rámci teorie jsou vysvětleny ...
 • Studie výkonnosti vybraného podniku vzhledem k provozním nákladům 

  Janů, Alžběta
  Diplomová práce se zabývá výkonností firmy Equicentrum, spol. s r.o. vzhledem ke snížení provozních nákladů. Cílem této práce je nalezení cest, které povedou ke zvýšení výkonnosti vybraného podniku. Na základě analýzy ...
 • Vliv moderních technologií v logistice a uplatnění ve společnosti 

  Pelc, Roman
  Diplomová práce „Vliv moderních technologií v logistice a uplatnění ve společnosti“ je zaměřena na analýzu vlivu moderních technologií v logistice a uplatnění ve společnosti DHL. Cílem práce je analýza uplatnění autonomních ...
 • Vyhodnocení klíčových zahraničních trhů pro výběr dodavatelů ve společnosti. Škoda Auto 

  Kabáč, Ľudovít
  Diplomová práce se zaobírá problematikou hodnocení klíčových zahraničních trhů pro možnosti nákupu a zásobování ve společnosti ŠKODA Auto, a. s. Analyzuje vnější a vnitřní prostředí vybrané společnosti a vyhodnocuje současné ...