Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zavedení ISMS ve firmě 

    Trunkát, Jan
    Diplomová práce je zaměřená na návrh zavedení managementu bezpečnosti informací ve firmě. Seznamuje se základními pojmy z oblasti bezpečnosti informací a obsahuje obecné postupy systému řízení informační bezpečností. V ...