Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace metodiky řízení projektů společnosti Pontech 

    Beránek, Jan
    Předložená diplomová práce se zabývá projektovým řízením. V této práci jsou detailně popsány metody využívané pro projektové řízení a je zde popsán životní cyklus řízení projektů. Cílem práce je inovace metodiky řízení ...