Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr na založení firmy 

    Poláčková, Lenka
    Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro nové fitness centrum věnované pouze ženám. V první části jsou popsány teoretické poznatky, které souvisí s diplomovou prací. V další části je pak ...