• Podnikatelský záměr na rozšíření působnosti podniku do USA 

    Václavková, Lucie
    Předmětem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na rozšíření působnosti podniku do Spojených států amerických. Zaměřuje se na nalezení té nejvýhodnější varianty, jak tuto expanzi podniku provést. Výsledkem ...