Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh motivačního systému ve společnosti Štěpanovský, a.s. 

    Valentová, Andrea
    Diplomová práce se zabývá zkoumáním společnosti z hlediska personálního managementu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy spojované s touto tématikou. Na základě praktické části, kde je představena společnost ...