Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

    Zoran, Suzana
    Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj podniku, kde dochází ke změně právní formy, rozšíření podnikatelské činnosti a investice do hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány základní ...