Now showing items 1-20 of 406

 • Návrh komunikační strategie nové pobočky realitní kanceláře 

  Wagner, Miroslav
  Diplomová práca rieši návrh vhodnej komunikačnej stratégie pre novú pobočku už existujúcej realitnej kancelárie. Poznatky z odbornej literatúry, ktorými sa zaoberá teoretická časť práce predstavujú nevyhnutný základ pre ...
 • Analýza práce personálního oddělení za účelem zvýšení jeho významu a efektivity 

  Holzerová, Petra
  Předkládaná práce se zabývá rozborem činností personálního oddělení za účelem zvýšení jeho významu a efektivity. Teoretická část přibližuje problematiku dle odborníků z praxe citované literatury. Praktická část je zaměřena ...
 • Marketingové aktivity ELKO Elektro s.r.o. 

  Kobližková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá návrhy na zlepšení marketingových aktivit podniku na základě provedeného zhodnocení stávající situace. Teoretická část vymezuje jednotlivé koncepce marketingového mixu a popisuje jeho jednotlivé ...
 • Výběr informačního systému 

  Saniter, Václav
  Obsahem této diplomové práce je analýza a výběr nového informačního a pokladního systému pro potravinářskou divizi prodejen firmy Inva Group a.s. První část této práce je zaměřena na analýzu současného stavu z hlediska ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve společnosti Sportobchod.cz 

  Šulák, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu modernizace síťové infrastruktury včetně zařízení do sítě připojených. Specifikuje základní pojmy a metody projektového managementu. V práci je analyzován současný stav společnosti ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření stolařské firmy 

  Pospíšilová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá problematikou podnikání a jeho úspěšnosti. Akcent je zaměřen na analýzu stávajícího podnikání subjektu truhlářství Antonín Hála - HAANT. K provedení analýzy jsou použity analýzy vnitřního i oborového ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Šebelová, Dana
  Šebelová, D., Tato diplomová práce analyzuje a hodnotí dodavatele společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Výpočet pro hodnocení byl proveden v programu MS Excel a MATLAB. Cílem je odhalení nejlepších dodavatelů ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Schulzová, Milada
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti AGRI CS a.s., a to zejména s využitím metody benchmarking. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami vhodnými pro ...
 • Analýza vybraného podniktelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Soušková, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti PSG – International a.s., která podniká ve stavebnictví, energetice a petrochemii v tuzemsku a v zahraničí. Na základě vybraných metod – Fundamentální analýza, ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu na zahraničních trzích 

  Polický, Martin
  Diplomová práce se zaobírá návrhem marketingové strategie pro firmu na zahraničních trzích. Jako konkrétní společnost si autor zvolil firmu Hakr Trade, s.r.o., která byla na začátku roku 2014 přejmenována na KRETZ, s.r.o. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Lapuníková, Eva
  Posuzujíc informační systém firmy, tato práce pojednává o analýze a návrhu změn, vedoucí ke zlepšení stávající situace podniku. V úvodní části práce se nachází seznámení s teorií týkající se problematiky informačních systémů ...
 • Návrh marketingového mixu pro komplexní zábavní služby 

  Bachurek, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je definování jednotlivých nástrojů marketingového a komunikačního mixu. Dále se práce zabývá analýzou jejich současného stavu v rámci zábavních služeb. Výsledkem práce je pak návrh na zlepšení ...
 • Daňové odpisy hmotného majetku 

  Trutnová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá daňovými odpisy hmotného majetku v České republice včetně jejich srovnání s daňovými odpisy dle návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob a kapitálovými ...
 • Marketingový plán ke zvýšení prodeje čerstvých těstovin La Brusla Pasta 

  Bařinová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingového plánu pro firmu La Brusla Pasta, která vyrábí čerstvé těstoviny. Práce je členěna na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou objasněny základní ...
 • Návrh na vylepšení komunikační infrastruktůry gymnázia 

  Konečný, Martin
  Diplomová práce se věnuje návrhu projektu, který má za úkol zlepšit online komunikaci na gymnáziu za použití projektového managementu a managementu změny. Teoretická část se zabývá základními poznatky z oblasti projektového ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Koubek, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku daňových rájů a jejich možného využití. Na základě odborné literatury jsou v teoretické části popsány základní východiska mezinárodního daňového plánování, smluv o zamezení ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro intradenní obchodování na forexu 

  Neřád, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickými i praktickými aspekty forexovového trhu a všemi důležitými informacemi nutnými pro jeho pochopení a obchodování na tomto trhu se zaměřením na intradenní obchodování pomocí ...
 • Návrh na zlepšenie starostlivosti o dlhodobý hmotný majetok v strojárenskej výrobe 

  Matejová, Alexandra
  Daná diplomová práca sa zameriava na problematiku hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom vo firme HP spol. s r.o., ktorá vyrába plastové obaly a rôzne technické diely. Práca vychádza zo súčasného stavu spoločnosti, ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Teplá, Kristýna
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu. Na základě prozkoumání vnějšího (makroekonomického i mikroekonomického) a vnitřního prostředí podniku pomocí různých analytických metod je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marek, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému společnosti Allrisk, s.r.o. a návrh změn. Teoretická část práce je věnována úvodu do problematiky informačních systémů a vysvětlení jednotlivých metod použitých ...