Show simple item record

Business Development

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorBavlnka, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:03:41Z
dc.date.available2019-04-04T01:03:41Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBAVLNKA, J. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other40588cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3684
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy Dutch Impuls s.r.o., ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou zde definovány základní pojmy a metody. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu stávající situace firmy. V závěrečné části jsou provedeny návrhy na zlepšení pomocí vytvořeného podnikatelského záměru.cs
dc.description.abstractMaster´s thesis is based on making analysis of the present state company Dutch Impuls s.r.o. From this analysis are made the proposals for getting better than actual situation. In the first part there is explained the theoretical introduction to the problem, there are defined basic notions and methods. The second part is based on analysis present situation of the company. In the final part there are drawn up the proposals thanks to making business plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subject4P marketingový mixcs
dc.subjectPorterův model konkurenčního prostředícs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectnávratnost investiccs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subject4P marketing mixen
dc.subjectPorter´s model of competition spaceen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectreturn of investmenten
dc.titlePodnikatelský záměrcs
dc.title.alternativeBusiness Developmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:18cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid40588en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:13:41en
sync.item.modts2020.03.31 22:10:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJakubcová, Mariecs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jana Stávková, CSc. (předseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record