Show simple item record

Electrodes for lithium-ions batteries based on LiCoO2

dc.contributor.advisorSedlaříková, Mariecs
dc.contributor.authorNejedlý, Liborcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:55:12Z
dc.date.available2018-10-21T16:55:12Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationNEJEDLÝ, L. Elektrody pro lithno-iontové baterie na bázi kobaltitanu lithného [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40570cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3691
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá elektrodami na bázi kobaltitanu lithného lithno-iontových akumulátorů. První část práce je věnována charakteristice Li-ion baterií, elektrochemickým reakcím a vlastnostem elektrodových materiálů. V další části je popsán experiment, který se týká vlivu dopování sodíku na výkon vrstevnatých materiálů lithiových akumulátorů. Materiály byly zkoumány pomocí metody cyklické voltametrie, impedanční spektroskopie a galvanostatického měření.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis deals with electrodes for lithium-ions batteries based on LiCoO2. The first part of the project is devoted to the characteristics of Li-ion batteries, electrochemical reactions and characteristics of electrode materials. The next part describes an experiment that deals with the effects of NA doping on performance of layered materials for lithium secondary batteries. The materials were measured by cyclic voltammetry, impedance spectroscopy and galvanostatic cycling.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLithno-iontové akumulátorycs
dc.subjectpříměsics
dc.subjectkladná elektrodacs
dc.subjectzáporná elektrodacs
dc.subjectprekurzorcs
dc.subjectLithium-ion batteriesen
dc.subjectadmixturesen
dc.subjectpositive electrodeen
dc.subjectnegative electrodeen
dc.subjectprecursoren
dc.titleElektrody pro lithno-iontové baterie na bázi kobaltitanu lithnéhocs
dc.title.alternativeElectrodes for lithium-ions batteries based on LiCoO2en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:30cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid40570en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:23:05en
sync.item.modts2020.03.30 13:00:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČech, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Petr Špičák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Ukažte oblast v grafu cyklické voltamettrie, kde dochází k nabíjení a k vybíjení? Dá se vysledovat vliv Na na graf cyklické voltametrie? Kolik galvanostatických měření jste provedl?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record