Show simple item record

Information System Assessment and Proposal for ICT Modification

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorLapuníková, Evacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:18:15Z
dc.date.available2018-10-21T16:18:15Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationLAPUNÍKOVÁ, E. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other83093cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37001
dc.description.abstractPosuzujíc informační systém firmy, tato práce pojednává o analýze a návrhu změn, vedoucí ke zlepšení stávající situace podniku. V úvodní části práce se nachází seznámení s teorií týkající se problematiky informačních systémů a také popis některých analytických nástrojů. V další části je uvedeno seznámení s firmou a analýza současného stavu IS/ICT několika metodami. Výsledky této analytické části pak slouží k navržení změn včetně zhodnocení přínosů, kterých firma může využít a zlepšit si tak své současné postavení na trhu.cs
dc.description.abstractAssessing the company’s information system, this thesis deals with an analysis and proposal to changes, that lead to improvement of a company‘s current situation. In the introductory part there is a theoretic explanation regarding the issue of information systems and also a description of some analytical tools. In the next part there is an acquaintance with a company and an analysis of a current state of IS/ICT using several methods. The results of this analytical part then serve as proposal to changes including benefits evaluation, which the company can use and therefore improve its current position on the market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjecthotelový systémcs
dc.subjectoutsourcingcs
dc.subjectcloud computingcs
dc.subjectSLAcs
dc.subjectinformační strategiecs
dc.subjectefektivnostcs
dc.subjectmetoda HOS8cs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectbezpečnost.cs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjecthotel systemen
dc.subjectoutsourcingen
dc.subjectcloud computingen
dc.subjectSLAen
dc.subjectinformation strategyen
dc.subjecteffectivenessen
dc.subjectHOS8 methoden
dc.subjectinnovationen
dc.subjectsecurity.en
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změncs
dc.title.alternativeInformation System Assessment and Proposal for ICT Modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.modified2015-02-09-10:30:41cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83093en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:13:37en
sync.item.modts2020.03.31 08:56:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePhD, Lucie Ciencialová,cs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)cs
but.defenceDr. Ciencialová - Na straně 13 v první větě tvrdí, že pro jedince má největší cenu informace. Opravdu autorka nenajde věc, která by pro ni měla větší cenu? Rodina, vztah, zázemí, zdraví… - odpovězeno Dr. Ciencialová - Mohla by autorka u obhajoby osvětlit rozdíl mezi metodou a nástrojem? - odpovězeno Ing. Sedlák - Použili jste jenom bezdátové připojení? Proč? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record