Show simple item record

Business Start-up FairList s.r.o

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorDanč, Radekcs
dc.date.accessioned2020-02-02T23:55:09Z
dc.date.available2020-02-03cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationDANČ, R. Podnikatelský start-up FairList s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other73368cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37003
dc.description.abstractDiplomová práce je spjata s navrhnutím podnikatelského záměru pro start-up FairList s.r.o. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě původně nastaveného ekonomického modelu, který negeneruje potřebný zisk. Pozornost je především věnována analýze trhu a zjištění potřeb jazykových vzdělavatelů a potenciálních studentů, kteří hrají klíčovou roli v úspěšnosti celého projektu.cs
dc.description.abstractThe thesis is associated with designing a business plan for a start-up named FairList Ltd.. The business plan is developed on the basis of the originally designed economic model which does not generate the needed profit. Attention is especially given to the analysis of the market and the identification of the specific needs of language educators and potential students who play an essential role in the success of the entire project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectStart-upcs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectchování zákazníkacs
dc.subjectvzdělavatelcs
dc.subjectstudentcs
dc.subjectekonomické nástrojecs
dc.subjectziskcs
dc.subjectStart-upen
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectcustomer behaviouren
dc.subjectteacheren
dc.subjectstudenten
dc.subjecteconomic toolsen
dc.subjectprofiten
dc.titlePodnikatelský start-up FairList s.r.ocs
dc.title.alternativeBusiness Start-up FairList s.r.oen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-03cs
dcterms.modified2015-02-09-10:30:00cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73368en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:04:04en
sync.item.modts2020.04.01 04:43:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSmutek, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) Ing. Hynek Peřina (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta – odpovězeno doc. Putnová: Proč by si vaši klienti měli vybírat poskytovatele služeb na základě dotazníkového šetření bez osobního doporučení? Je možné váš podnikatelský záměr použít i u právních služeb? - odpovězeno doc. Rašticová: Jak velký podíl vašich klientů si vaše služby vybrali na základě osobního doporučení? Vysvětlete vaše použití SWOT analýzy. Jak byste reagoval na sezónost trhu jako slabé stránky? - odpovězeno Ing. Peřina: Zvažoval jste návratnost investice do automatizace systému? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record