Show simple item record

Business Plan for New Enterprise

dc.contributor.advisorKhateb, Fabiancs
dc.contributor.authorPoláčková, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:49:50Z
dc.date.available2019-04-03T21:49:50Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPOLÁČKOVÁ, L. Podnikatelský záměr na založení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other82383cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37132
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro nové fitness centrum věnované pouze ženám. V první části jsou popsány teoretické poznatky, které souvisí s diplomovou prací. V další části je pak proveden marketingový výzkum, základní analýzy vnitřního a vnějšího prostředí a zpracován vlastní návrh řešení s následným vyhodnocením.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis focuses on creating a business plan for a new fitness centre only for women. The first part describes the theoretical knowledge that is related to the master’s thesis. The next part includes marketing research, analysis of the internal and external environment and the next one describes solution’s proposal and its evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectfitness centrumcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectfitness centreen
dc.subjectmarkting mixen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.titlePodnikatelský záměr na založení firmycs
dc.title.alternativeBusiness Plan for New Enterpriseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-05cs
dcterms.modified2015-02-09-14:42:34cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82383en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:42:51en
sync.item.modts2020.03.31 02:28:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeUrbánek, Patrikcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka oponenta práce - zodpovězeno prof. Koráb: Vypočítala jste bod zvratu? RNDr. Chvátalová: Jak jste cílila skupinu ve svém dotazníkovém šetření? Ing. Zemánková: Jak jste počítala sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců? Budou všichni zaměstnáni na hlavní pracovní poměr?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record