Show simple item record

Proposal for an Improvement of Warehousing Processes

dc.contributor.advisorVidecká, Zdeňkacs
dc.contributor.authorRáček, Danielcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:41:52Z
dc.date.available2018-10-21T19:41:52Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationRÁČEK, D. Návrh na zlepšení procesů skladového hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other73712cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37149
dc.description.abstractTato diplomová práce obsahuje vypracování návrhů vedoucích ke zlepšení procesů skladového hospodářství konkrétního podniku. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části jsou vysvětleny pojmy týkající se podnikových procesů, řízení zásob, uvedeny náležitosti spojené s procesním řízením a dále popsáno modelování podnikových procesů nebo funkce informačních systémů. Druhá část je zaměřena na globální analýzu procesů vybrané společnosti a na detailní analýzu současného stavu procesů skladového hospodářství. Třetí část obsahuje popis možných návrhů na zlepšení procesů skladového hospodářství a dále popis konkrétních návrhů nezbytných změn podpory procesů informačním systémem.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis includes the creation of proposals leading to an improvement of warehousing processes of the specific company. Master´s thesis consists of three main parts. The first part explains concepts relating to business processes, stock management, mentioned reguirements for the business process management and than described business processes modeling and function of information systems. The second part is focused on global processes analysis of the selected company and detailed analysis of the present warehousing processes status. The third part contains description of possible proposals for an improvement of warehousing processes and than description of specific proposals for necessary changes of the process support by information system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProcescs
dc.subjectdiagram aktivitcs
dc.subjectskladové hospodářstvícs
dc.subjectinformační systém.cs
dc.subjectProcessen
dc.subjectactivity diagramen
dc.subjectwarehousing processesen
dc.subjectinformation system.en
dc.titleNávrh na zlepšení procesů skladového hospodářstvícs
dc.title.alternativeProposal for an Improvement of Warehousing Processesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-05cs
dcterms.modified2015-02-09-14:43:20cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73712en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:29:51en
sync.item.modts2019.05.18 08:51:38en
dc.contributor.refereeIng. et Ing. Pavel Semerád, Ph.Dcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record