Show simple item record

Modelling of Chemical Processes

dc.contributor.advisorŽídek, Janen
dc.contributor.authorAl Mahmoud Alsheikh, Ameren
dc.date.accessioned2019-06-14T11:02:22Z
dc.date.available2019-06-14T11:02:22Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationAL MAHMOUD ALSHEIKH, A. Modelování chemických procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other84791cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37313
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175633
dc.description.abstractV této práci je prezentována studie fragmentačního procesu zvolené molekuly a jeho vztah ke složení fragmentačních produktů. Práce je zaměřená na výpočet fragmentační energie molekuly pomocí ab initio kvantově chemických metod, metodou „density functional theory (DFT)“ a také srovnáním s experimentem. Je prezentován vliv výpočetní metody, bázového setu, a geometrie molekuly na simulaci. Byla porovnána fragmentace methylfenylsilanu (MPS), dimethylfenylsilanu (DMPS), a trimetylfenylsilanu (TMPS). Fragmentace byla iniciována monochromatickým elektronovým svazkem (EII). Hmotnostní spektrometrie byla využita ke studiu složení fragmentačních produktů MPS a TMPS. Fragmentační produkty MPS a TMPS měřené v rámci této práce byly doplněny o experimentální studii DMPS, která byla prezentována v literatuře. Takto byla získána řada molekul, které jsou strukturně podobné, ale mají výrazně rozdílné chování během fragmentace. Pomocí měření účinného průřezu byly měřeny disociační energie vazeb a tyto disociační energie byly vypočteny pomocí metody DFT. Kombinací teoretického výpočtu metodou DFT a experimentálního měření jsme poukázali na společné rysy a na rozdíly ve fragmentačním schématu všech tří molekul. Navrhli jsme odštěpení dvou vodíkových atomů během plazmově indukovaného fragmentačního procesu. Vodíky mohou být odštěpeny pomocí dvou mechanismů: i. odštěpení dvou vodíků jeden po druhém a ii. odštěpení molekuly H2 v jednom kroku. Z profilů energie dokážeme určit, který mechanismus bude v tom konkrétním případě pravděpodobnější. Předpokládaný mechanismus je v korelaci s experimentálními výsledky fragmentace zjištěnými z hmotnostních spekter.en
dc.description.abstractIn this thesis the study of the fragmentation process of certain molecule is presented and it has been used to know the nature of fragmentation products. This work is concentrated to the calculation of fragmentation energy of the molecule using ab initio quantum chemistry methods and density functional theory (DFT) calculations and with a support by experiment. The influence of the computational method, basis set, and the geometry of molecule on simulation has been presented. It was compared the fragmentaion of methylphenylsilane (MPS), dimethylphenylsilane (DMPS) and trimethylphenylsilane (TMPS). The fragmentation was initiated by electron impact ionization (EII). The mass spectrometry technique was used to the analysis of the composition of fragmentation products from MPS and TMPS. The fragmentation products measured in this work were interpreted with respect to the ionization energy, appearance energies of fragments and bond dissociation energy of selected bonds. The results for MPS and TMPS were completed with DMPS previously published experimental data in order to have the series of similar compounds, which differ only by number of CH3 groups. Even the structurally similar molecules have significantly different fragmentation behavior. Comparison with the theoretical bond dissociation energies calculated using the DFT calculations has been presented. Using the combined experimental and theoretical approaches we have focused our recent studies to the common features as well as basic differences of the fragmentation schemes of all the three molecules. We proposed subtraction of two hydrogen atoms during plasma induced fragmentation process. The subtraction of H2 molecule, specific for MPS but rarely observed also in the other two compounds was also of high interest in our studies. It can run in two mechanisms: i. subtraction of two hydrogens one-by-one and ii. dissociation of H2 in one step. We can predict which mechanism is more probable according to the DFT calculated energy profile of reaction. The calculated predictions were in correlation with the composition of fragmentation products from experimental mass spectra.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAb initioen
dc.subjectfragmentační energieen
dc.subjectHartree-Focken
dc.subjectdensity functional theoryen
dc.subjectoptimalizace geometrieen
dc.subjectionizace nárazem elektronuen
dc.subjecthmotnostní spektrometrieen
dc.subjectionizační energieen
dc.subjectprahová energie vznikuen
dc.subjectdisociační energie vazby.en
dc.subjectAb initiocs
dc.subjectfragmentation energycs
dc.subjectHartree-Fockcs
dc.subjectdensity functional theorycs
dc.subjectgeometry optimizationcs
dc.subjectelectron impact ionizationcs
dc.subjectmass spectrometrycs
dc.subjectionization energycs
dc.subjectappearance energycs
dc.subjectbond dissociation energy.cs
dc.titleModelování chemických procesůen
dc.title.alternativeModelling of Chemical Processescs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-04-27cs
dcterms.modified2015-04-28-11:36:31cs
thesis.disciplineFyzikální chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid84791en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:02:22en
sync.item.modts2019.05.18 20:57:30en
dc.contributor.refereeBártlová,, Miladaen
dc.contributor.refereeUrban,, Jánen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record