Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Innovation Cultural Models: Review and Proposal for Next Steps 

  Žižlavský, Ondřej (Universidad del Rosario, 2017-11-06)
  An abundance of literature suggests a strong link between organization, culture, and innovation. These three concepts cannot be understood separately. Since the eighties, when culture began to be valued as a crucial factor ...
 • The effect of intensive fattening of bulls with a high-concentrate diet on ruminal mucosa – a morphometric study 

  Černík, Julius; Štercová, Eva; Šterc, Jan; Fictum, Petr; Luňáček, Jiří; Halouzka, Roman (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2011-09-15)
  The aim of the study was to identify the effect of fattening of experimental Simmental bulls (a total of 10 animals) with a high-concentrate diet on ruminal mucosa and dimensions of ruminal papillae, and to assess the ...
 • A critical evaluation of risk return characteristics of environmentally focused stocks companies 

  Škapa, Stanislav; Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek (MZLU, 2013-04-30)
  The objective of the paper is to critically evaluate and determine risk return profile environmentally focused stocks companies which are covered by STOXX Global ESG Environmental Leaders Index and whether this index ...
 • Effects of peroral supplementation of different forms of zinc on the ruminal mucosa of goat kids – a morphometric study 

  Černík, Julius; Pavlata, Leoš; Pechová, Alena; Mišurová, Lubica; Jokverová, Olga; Luňáček, Jiří; Halouzka, Roman (VFU Brno, 2013-12-31)
  The aim of the study was to identify the effect of supplementation of various forms of zinc on the ruminal mucosa and dimensions of ruminal papillae in 6-month-old goat kids. The experimental period lasted from weaning to ...
 • Vývoj pojetí inovačního procesu podniku 

  Žižlavský, Ondřej (Západočeská univerzita v Plzni, 2011-12-30)
  Inovace jsou v současné době považovány za významný prvek ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti podnikání. Rovněž jsou v globálním měřítku považovány za jeden z klíčových prostředků udržitelného rozvoje. Článek vychází ...
 • Short-Term Shocks and Long-Term Relationships of Interdependencies among Central European Capital Markets 

  Pietrzak, Michał Bernard; Fałdziński, Marcin; Balcerzak, Adam Przemyslaw; Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek (Center Sociological Research, 2017-04-07)
  The article focuses on the problem of interdependences among Central European capital markets. The main aim of this research is to identify long-term interdependences among Austrian, Czech, Hungarian and Polish capital ...
 • Comparison of Sustainable Environmental, Social, and Corporate Governance Value Added Models for Investors Decision Making 

  Pavláková Dočekalová, Marie; Kocmanová, Alena (MDPI, 2018-02-28)
  The Sustainable Value-Added Model is a new approach in value-oriented strategic management that focuses on maximizing the value created by non-financial sustainability indicators. The objective of this paper is to refine ...
 • Za úpadkem Evropy je euro. 

  Rejnuš, Oldřich (Tribun EU, s. r. o., 2017-08-12)
  Příspěvek se zabývá problematikou společné evropské měny. Analyzuje klady a zápory zavedení eura a hodnotí důsledky, které jeho používání způsobilo nejen co se týče fungování ekonomik jednotlivých států eurozóny, tak i ve ...
 • Use of Genetic Algorithms in Economic Decision Making Processes 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan; Budík, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2011-05-13)
  The article deals with the use of genetic algorithms in economic decision-making processes and focuses on the system of designing an investment portfolio. The application part shows a case study in which an investment ...
 • Numerical Solution of the Inventory Balance Delay Differential Equation 

  Novotná, Veronika (InTech, 2015-02-24)
  Inventory represents an essential part of current assets, which are typically characterized by their transience. This paper aims to outline a numerical solution of the inventory balance equation supplemented by an order-up-to ...
 • Risk Management and Knowledge Management as Critical Success Factors of Sustainability Projects 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (MDPI, 2018-05-05)
  The paper is focused on the analysis of the key aspects of sustainability projects, namely advanced risk management and project knowledge. These aspects are recommended to the attention of institutions and project managers ...
 • Význam systémů pro plánování výroby při zavádění štíhlé výroby 

  Žákovská, Martina; Medonos, Michal (© NEXSYS, Ltd., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovak republic, 2015-07-20)
  Článek uvádí vztah mezi plánovacím procesem ve firmě a iniciativou zavádění štíhlé výroby. Nejdříve jsme vysvětlili princip, kdy zavádění štíhlé výroby je o redukci variability v systému, která vyvolává potřebu vytvářet ...
 • January Effect at Czech Capital Market 

  Luhan, Jan; Novotná, Veronika; Štěpánková, Vladěna (Mykolas Romeris university, 2011-12-01)
  In the course of the investment process it is necessary to examine a large number of stocks (stock groups) within wide categories of financial assets. The main objective is to find stocks that are not rated correctly at ...
 • Modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2012-05-02)
  Tato práce představuje možnosti, které nabízí software Maple při řešení ekonomického modelu pomocí diferenciálních rovnic. Článek se zabývá modelem, který vyjadřuje vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti a který ...
 • The Use of Functional Differential Equations in the Model of the Meat Market with Supply Delay 

  Novotná, Veronika; Bobalová, Martina (Elsevier, 2015-12-01)
  In economic applications, we have to make the assumption that relations between the variables vary with time. One of the possible ways of incorporating the process dynamics into the model is to describe the model by ...
 • Order Management System Proposal Using Inventory Balance Equation with Non-continuous Replenishment 

  Novotná, Veronika; Šustrová, Tereza (Budapest University of Technology and Economics, 2017-07-03)
  The purpose of this paper is to present an inventory balance model including an order-up-to replenishment policy with partial backlogging. Pictured in the model is a situation, where goods are not replenished continuously, ...
 • Model pro podporu strategického řízení elektronického obchodu 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2013-03-31)
  Cílem této práce je vytvoření modelu pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky v prostředí elektronického obchodu. Model má simulovat dynamiku podnikové informatiky a postihnout důležité parametry z hlediska ...
 • Electronic Communication in Private Doctors’ Surgeries in the Czech Republic 

  Novotná, Veronika; Ondrák, Viktor (IBIMA Publishing, 2016-02-11)
  Doctors’ surgeries are facing increasing demands on the time required for sending out reports, referrals and diagnoses of various kinds. This leads to a shortage of the time needed for the most important thing – patient ...
 • ICT Use in EU According to National Models of Behaviour 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Elsevier, 2015-12-01)
  As information and communications technologies, along with follow-up processes, are being rapidly developed and implemented in various aspects of everyday life, a need has arisen to explore and describe these changes. The ...
 • Functions of several variables analysis applied in inventory management 

  Novotná, Veronika; Šustrová, Tereza; Janková, Martina (MZLU, 2013-11-30)
  This paper introduces a newly constructed model which enables a retailer to set an optimal price of goods under permissible delay in payments, and to determine the maximum term of payment. The model is based on the assumption ...

Zobrazit další