Poslední příspěvky

 • Modulární kontejnerová stavba 

  Jurča, Radim
  Diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu modulární kontejnerové stavby umožňující výstavbu objektu pomocí připojování a odpojování jednotlivých modulů. Byly navrženy tři kvádrové moduly, ze kterých jde vytvořit až ...
 • Domov pro seniory 

  Jureček, Jiří
  Předmětem diplomové práce je domov pro seniory v obci Nové Veselí. Objekt je navržen na rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na sever. Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. ...
 • Zastřešení zimního stadionu Krnov - stavebně technologický projekt 

  Kolářová, Jana
  Diplomová práce se zabývá realizací zastřešení zimního stadionu v Krnově. Vybranými body stavebně technologického projektu jsou technická zpráva, finanční a časový plán, projekt zařízení staveniště a návrh hlavních stavebních ...
 • Stavebně technologický projekt modernizace objektu T8, VUT v Brně 

  Skokanová, Šárka
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce a modernizace objektu Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukci objektu ovlivňuje částečný provoz investora během rekonstrukce a přístup do jednotlivých pater objektu, který ...
 • Studium vlastností vláknocementových kompozitních materiálů 

  Hoško, Marek
  Práce se zabývá sumarizací poznatků týkajících se problematiky vláknocementových výrobků. Jsou zde charakterizovány vstupní suroviny, technologie výroby, vlastnosti a povrchové úpravy vlnité vláknocementové krytiny. Dále ...
 • Mateřská školka 

  Švadleňáková, Radka
  Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění mateřské školky. Pozemek se nachází v zastavěné oblasti obce Vlčnov. Pozemek je svažitý, orientovaný na jihovýchod. Mateřská školka je navržena jako samostatně ...
 • Lávka pro pěší podporovaná kabely 

  Hlava, Martin
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné konstrukce lávky pro pěší podporované kabely nad rychlostní komunikací R35. Práce obsahuje statický výpočet konstrukce zavěšené lávky o šesti polích, který byl vybrán ze tří variant. ...
 • Bytový dům, Brno - Židenice 

  Šmíd, Václav
  V rámci své diplomové práce jsem zpracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v Brně – Židenicích. Dům je samostatně stojící a má 7 nadzemních pater. V přízemí jsou umístěny čtyři samostatné garáže, ...
 • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

  Kašová, Michaela
  Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
 • Řadová výstavba domů s vnitroblokem 

  Šumichrastová, Mária
  Predmetom tejto diplomovej práce je projektová dokumentácia pre radovú zástavbu domov s vnútroblokom nachádzajúcu sa na okraji obce Veverská Bítýška v časti so zástavbou rodinných a bytových domov. Objekt bude slúžiť pre ...
 • Založení stavby River Garden III v Praze 

  Malinský, Martin
  Úkolem této diplomové práce je návrh zajištění stavební jámy a založení administrativní budovy v Praze. V blízkosti stavební jámy se nachází řeka Vltava, která přímo ovlivňuje úroveň hladiny podzemní vody v místě staveniště. ...
 • Příprava nabídky do soutěže a posouzení finanční výhodnosti stavební zakázky před realizací 

  Nápravník, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přípravy veřejné stavební zakázky do soutěže. Jejím cílem je poukázat na jednání se subdodavateli o možnosti získání výhodnější nabídky a přidělení zakázky jako takové. V ...
 • Optimalizace vnitřního prostředí stravovacího provozu vzduchotechnikou 

  Mrázková, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci vnitřního prostředí stravovacího provozu vzduchotechnikou v Brně. V rámci tohoto návrhu je použit systém nuceného větrání a klimatizace. Teoretická část řeší vhodnou distribuci ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Jeseník 

  Francová, Aneta
  Diplomová práce „Rekonstrukce železniční stanice Jeseník“ řeší vybudování nástupiště vhodného pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle platné legislativy. V práci jsou navržena poloostrovní nástupiště s ...
 • Víceúčelová spotrovní hala 

  Holemy, Ondřej
  Diplomová práce se týká samostatně stojící víceúčelové sportovní haly se zázemím pro sportovce a diváky a k ní přidružené sportovní a regenerační centrum. Objekt je situován do městské části Brno Bohunice. Navržená stavba ...
 • Rezidence pro seniory 

  Šafář, Petr
  Diplomová práce s názvem Rezidence pro seniory, je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Navržený objekt je situován na parcele č. 260/3 v obci Sadová. V budově se nachází část pro bydlení a ...
 • Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně 

  Rokosová, Iva
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu realizace Universitního centra ve Zlíně. Práce obsahuje stavebně technologickou studii a dále navazující stavebně technologický projekt. V diplomové práci bylo cílem stanovit časovou, ...
 • Hodnocení ekonomického rizika stavební zakázky z pohledu zhotovitele 

  Durecová, Martina
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomického rizika na stavební zakázce z pohledu zhotovitele. V práci je uvedeno rozdělení rizik, identifikace a hodnocení rizik. Praktická část popisuje a hodnotí ekonomická ...
 • Stavebně technologický projekt montované haly 

  Osina, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt montované tenisové haly se zázemím v Prostějově. Obsahem této práce jsou technologické předpisy, technický zprávy, projekt zařízení staveniště, návrh strojní ...
 • Zařízení s ústavní péčí o seniory 

  Kauzlaričová, Eva
  Předmětem projektu je novostavba zdravotnického zařízení s ústavní péčí o seniory. Stavba se nachází v Brně, v městské části Brno Střed. Cílem práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby zdravotnického ...

Zobrazit další