Poslední příspěvky

 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice 

  Žižlavská, Tereza
  Práce se zabývá ověřením kvality katastrální mapy v digitální formě v katastrálním území Křtěnov u Olešnice, která vznikla obnovou katastrálního operátu přepracováním v roce 2012. V terénu bylo zaměřeno co největší množství ...
 • Testování automatického měřícího systému 

  Hromková, Zuzana
  Diplomová práce se věnuje problematice testování automatického měřicího systému, konkrétně systému pro monitoring stavebních konstrukcí Trimble 4D Control. Práce je uvedena souhrnem informací o základních principech sledování ...
 • 3D model vybraného objektu 

  Majerčíková, Radka
  Predmetom diplomovej práce je vytvorenie 3D modelu a technickej správy objektu Letohrádek Mitrovských v Brně. Na úvod sa práca zaoberá históriou, lokalitou a popisom objektu. Väčšia časť práce je zameraná na samotné ...
 • Prezentace GIS pro výuku v terénu 

  Ráczová, Gabriela
  Náplní této diplomové práce je vytvoření prezentace geografického informačního systému (GIS) lokality Jedovnice. Prezentace GIS Jedovnice bude sloužit pro potřeby výuky v terénu druhého a třetího ročníku oboru Geodézie a ...
 • Zaměření polygonu v prostoru jeskyně Býčí sklála v Moravském krasu 

  Zoubek, Petr
  Diplomová práce se zabývá zaměřením polygonového pořadu v hlavní chodbě části jeskyně Býčí skála v Moravském krasu. Konkrétně v části zvané Proplavaná skála. Výsledkem práce jsou trvale stabilizované body určené ve statním ...
 • Vývoj vlastnictví nemovitostí na Kroměřížsku 

  Scheichenost, Jan
  Práce se zabývá vývojem vlastnictví v osmi katastrálních územích v okrese Kroměříž sjednocených pod název Zdounecko. Zabývá se stručnou historií pozemkových evidencí a hlavních období velkých přesunů majetků od doby vedení ...
 • Dokumentace kostela v obci Čučice 

  Súkeníková, Terézia
  Cieľom tejto práce je dokumentácia kostola sv. Jakuba Staršího v juhomoravskej obci Čučice. Jedná sa o kompletnú výkresovú dokumentáciu stavebného objektu, pozostávajúcu z polohopisnej situácie okolia kostola, pôdorysu ...
 • Pozemní laserové skenování 

  Endlicherová, Lucie
  Tato diplomová práce se věnuje zjišťování charakteristik přesnosti pozemního laserového skeneru FARO Focus 3D S120. Ověřována je doporučená maximální vzdálenost mezi spojovacími objekty (terči a koulemi) a pozemním skenerem. ...
 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice 

  Ondrůšková, Hana
  Diplomová práce se zabývá ověřením kvality digitalizované katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice nacházející se v Jihomoravském kraji v bývalém okrese Blansko. Zaměřené znatelné hranice jsou porovnány s ...
 • Měření vertikálního tíhového gradientu na lokalitě TS-73 "Polom", Trutnov - Babí. 

  Pešek, Michal
  Diplomová práce se zabývá určením vertikálního tíhového gradientu v šachtě pod pěchotním srubem TS - 73 "Polom" v katastru obce Babí. Po provedení polohového, výškového a tíhového zaměření podrobných bodů, tvořících dva ...
 • Stanovení průběhu snížení hladiny protiproudně před ostrohrannými přelivy s výřezem ve tvaru V 

  Kopečná, Monika
  Diplomová práce se zabývá určením minimální protiproudní vzdálenosti v praxi používaných hladinoměrných snímačů v případě použití přelivu s výřezem ve tvaru V. Předložená práce doplňuje dříve získané výsledky měření v ...
 • Mateřská školka 

  Leupold, Karel
  Diplomová práce na téma Mateřská školka je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcele 1228/43 v katastrálním území Jihlava. Jedná se o dvoupodlažní budovu, střecha je ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Vrátný, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly v Příbrami. Sportovní hala je situována v městské části Příbram II. Cílem této práce je navrhnout nosnou konstrukci o půdorysných rozměrech haly 49 x 28 m a ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu - VĚDECKOTECHNICKÝ PARK TRIANGL 

  Výstup, Petr
  Předmětem této diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu Vědeckotechnického parku Triangl, jehož výstavba je plánována v Uherském Hradišti. Tento komplex budov bude sloužit k občanským, ...
 • Polyfunkční bytový dům Kasalova pila 

  Kříž, Tomáš
  Projekt řeší novostavbu polyfunkčního bytového domu v Humpolci. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a suterén. V prvním nadzemním podlaží je navržena prodejna potravin. V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží se nacházejí byty. ...
 • Provozní náklady rodinných domů 

  Baranyková, Zuzana
  Diplomová práce posuzuje a srovnává provozní náklady (energetickou bilanci) rodinných domů v závislosti na jejich stáří a v rámci jejich životního cyklu. V první části diplomové práce jsou definovány základní pojmy, ...
 • Polyfunkční dům v Litovli 

  Obrátil, Pavel
  V rámci diplomové práce byla zpracována část projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu v Litovli. Objekt bude sloužit zejména pro účely autobusového a vlakového nádraží, dále pak pro administrativní účely. ...
 • Příprava realizace bytového domu ve Zlíně 

  Saňák, Adam
  Diplomová práce se zabývá organizací výstavby bytového domu ve Zlíně. Obsahuje technologické předpisy pro piloty a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitativních požadavků, časové plánování výstavby ...
 • Stavebně technologický projekt přístavby OPS Chaloupky 

  Škrdlová, Anna
  Diplomová práce pojednává o stavebně technologickém projektu na rekonstrukci školského zařízení v přírodě Chaloupky o.p.s. nedaleko Třebíče. Základní údaje o provádění stavby jsou uvedeny v technické zprávě. Podrobně se ...
 • Sportovní centrum 

  Hlaváček, Petr
  Novostavba nepodsklepeného, dvoupodlažního sportovního centra. Objekt je založen na základových pasech. Základová spára je v nezámrzné hloubce. Konstrukční systém objektu je obousměrný. Svislé nosné i nenosné zdivo tvoří ...

Zobrazit další