Poslední příspěvky

 • Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku 

  Smělíková, Petra
  Předmětem diplomové práce je rozpracování studie přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku. Jedná se o pětipolový ocelový trámový silniční most s dolní mostovkou, který převádí komunikaci III. třídy. Statický systém ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Vrátný, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly v Příbrami. Sportovní hala je situována v městské části Příbram II. Cílem této práce je navrhnout nosnou konstrukci o půdorysných rozměrech haly 49 x 28 m a ...
 • Horský penzion 

  Doušek, Vítězslav
  Tato diplomová práce řeší vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby HORSKÉHO PENZIONU. Objekt je situován v okrajové části obce Řeka, na svažitém pozemku. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním ...
 • Nosná konstrukce obchodního centra 

  Plíšková, Iveta
  Cílem mé diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce obchodního centra v Hradci Králové. Jedná se o halu v půdorysném oblouku o rozměrech 120 x 32 m. Konstrukce je tvořená příhradovými vazníky, plnostěnnými ...
 • Zdravotně technické instalace ve studentských kolejích 

  Kucharik, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací ve studentských kolejích. V teoretické části je pojednáno o druzích odpadních vod se zaměřením na šedou vodu a její následné využití. Experimentální část ...
 • Obchodní galerie 

  Richtrová, Pavla
  Cílem práce byl návrh dvou řešení nosné ocelové konstrukce obchodní galerie. Pro obě varianty byl proveden návrh geometrie a posouzení všech dílců konstrukce. Pro podrobné zpracování detailů a výkresové dokumentace byla ...
 • Low-energy block of apartments 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace čtyřpodlažního nízkoenergetického bytového domu s plochou střechou ve stupni pro realizaci stavby. Jedná se o nepodsklepenou stavbu s hromadnou garáží v prvním ...
 • Sportovní areál 

  Touš, Jakub
  Tématem diplomové práce je navržení rozšíření a modernizace sportovního areálu „U Jezu“ pro sportovní oddíl TJ Roztoky. Jedná se o studii pro územní souhlas, kde je naznačeno vytvoření dvou nových hracích ploch s umělým ...
 • Stavebně technologický projekt haly teleskopických krytů - HESTEGO a.s. 

  Sigmund, Martin
  Obsahem této diplomové práce s názvem „Stavebně technologický projekt haly teleskopických krytů – Hestego a.s.“ je stavebně – technologické řešení stavby spolu s technickým, časovým, finančním, bezpečnostním, kvalitativním, ...
 • Vzduchotěsnost obvodových konstrukcí a kritických detailů 

  Vávra, Petr
  V diplomové práci je zabýváno problematikou vzduchotěsnosti obvodových konstrukcí respektive průvzdušnosti prvků OSB desek ve vztahu s jejich difuzními vlastnostmi. Byly vybrány prvky OSB desek od dvou hlavních dodavatelů, ...
 • Lávka přes řeku Úpu v Trutnově 

  Výborný, Martin
  Cílem této práce byl návrh ocelové nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Úpu v Trutnově o rozpětí pole lávky 20 m. Dále byl také uvažován přejezd vozidla o hmotnosti 3,5t. Předběžně byly navrženy 2 varianty. ...
 • Rezidence Sochorova - bytový dům BD 2, stavebně technologický projekt 

  Vybíral, David
  Práce popisuje výstavbu bytového domu s názvem Rezidence Sochorova BD02 realizované v Brně, městské části Žabovřesky. Cílem je vytvoření hlavních částí stavebně technologického projektu se zaměřením na návrh širších ...
 • Možnosti revitalizace potoka v intravilánu města 

  Zouhar, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti revitalizace potoka a jeho přilehlého území v biocentru „Na Loukách“ v Mokré Hoře. V práci je popsán současný stav a vývoj využití území. V zájmovém území se nachází soutok tří potoků. ...
 • Energetické hodnocení krasobruslařské haly 

  Šicová, Pavlína
  Diplomová práce obsahuje zpracování energetického auditu krasobruslařské haly. V první části jsem se zabývala analýzou tématu, normovými a právními předpisy týkajícími se zadaného tématu, aktuálními technickými, teoretickými ...
 • Vybraná investice v obci a možnosti jejího financování 

  Szusciková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na oblast financování ve veřejné sféře, a to především na možnosti, kterými lze veřejné investice financovat. Teoretická část práce pojednává o možnostech, které obce mají při financování jejich ...
 • Golf Resort 

  Šebesta, Aleš
  Navrhovaný golfový resort je situován u obce Nevcehle ve svažitém terénu. Jedná se o zděný objekt z betonový tvárnic s kontaktním zateplením a s betonovou stropní konstrukcí. Objekt je dvoupodlažní. Budova je založená na ...
 • Financování veřejné stavební zakázky a její dopad na hospodaření obce 

  Hanáková, Lenka
  Cílem mé diplomové práce bylo určit finanční zdroje pro vybranou veřejnou sta-vební zakázku a propojit vliv financování veřejné stavební zakázky na hospodaření obce. V teoretické části jsou vysvětlovány základní pojmy ...
 • Studium chování betonů při působení vysokých teplot 

  Fiala, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studiem chování cementových betonů při působení vysokých teplot se zaměřením na chování vlivu kameniva, typu cementu a polypropylenové vláknové výztuže. V teoretické části byla popsána problematika ...
 • Roubený penzion na Stříbrném dvoře v Jihlavě 

  Dohnal, Jakub
  Cílem této diplomové práce je návrh roubeného penzionu na konkrétním pozemku nedaleko krajského města Jihlava v lokalitě Stříbrný Dvůr. Na tomto pozemku také vznikne broková a kulová střelnice se zázemím pro střelce. Dále ...
 • Použití programu Rosetta k odhadu retenčních čar půdní vlhkosti z experimentální plochy Bohaté Málkovice 

  Čermák, Petr
  K nejdůležitějším vlastnostem půdy patří její hydraulické charakteristiky, tj. retenční čára půdní vlhkosti a hydraulická vodivost. Hydraulická vodivost půdy charakterizuje schopnost půdy vést vodu. Retenční čára vyjadřuje ...

Zobrazit další