• Stavebně technologický projekt lékárny v areálu FN Olomouc 

  Homolová, Sandra
  Předmětem mé diplomové práce je technologie provedení budovy lékárny v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Zabývám se zejména založením objektu na vrtaných pilotách a monolitickými konstrukcemi. Práce obsahuje technické ...
 • Tvorba mikroklimatu průmyslové haly s vysokými nároky na jeho rovnoměrnost 

  Tůmová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá optimalizací mikroklimatu v průmyslové hale, kde je pro výrobu požadována stálá teplota s minimálními výkyvy. Při nedostatečném výkonu dílčí klimatizace bylo cílem navrhnout řešení, které zajistí ...
 • Hotel 

  Řehoř, David
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu hotelu, který se nachází na okraji golfového areálu Kaskáda nedaleko Jinačovic. Jedná se o zděnou stavbu se dvěma nadzemními a jedním podzemním ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Vaňková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stavebním průzkumem a diagnostikou bytového domu v Brně, který již od své výstavby vykazoval rozsáhlé poruchy. Teoretická část uvádí do obecné problematiky stavebně technického průzkumu, ...
 • Výrobní hala 

  Kozák, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší návrh novostavby výrobní haly v katastrálním území města Hrusinec. Stavba je umístěna ve stávajícím průmyslovém areálu. Objekt je tvořen dvěma na sebe navazujícími celky, z nichž vyšší z nich tvoří ...
 • Volnočasové centrum 

  Plíhalová, Kateřina
  Diplomová práce „Volnočasové centrum“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Jedná se o komplex dvou budov, které jsou spojeny chodbou. V první, ...
 • Mateřská škola 

  Pražák, Pavel
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby mateřské školy na úrovni dokumentace pro provedeni stavby. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. Novostavba sestává ze tří ...
 • Sdružené ocelové zásobníky 

  Ivánková, Markéta
  Předmětem práce je návrh a posouzení šesti sdružených ocelový zásobníků a konstrukce vynášející zásobníky. Celá konstrukce se nachází uvnitř haly. Zásobníky jsou určeny k uskladnění obilí. Jsou vysoké 24m a mají průměr 6m. ...
 • Pavilon botanické zahrady v Brně 

  Rusoňová, Nikola
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce botanického pavilonu v Brně. Konstrukce má eliptický půdorys o rozměrech 34 x 20 m, výška 9 m. Nosnou konstrukci tvoří 16 zakřivených nosných žeber, které ...
 • Bytový dům, Brno - Židenice 

  Jurka, František
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace k bytovému domu. Dokumentace obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Dům je navržen jako samostatně stojící podsklepený dům s jedním podzemním ...
 • Analýza konzolového vyložení administrativní budovy 

  Gric, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou dodatečně předpjatého železobetonového nosníku, jež je součástí vyložené části konstrukce administrativního objektu. Předmětem analýzy je zhodnocení chování konstrukce v čase a stanovení ...
 • Finanční restruktualizace stavebního podniku 

  Janhuba, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá finanční restrukturalizací stavebního podniku. Na konkrétním podniku, je ukázána možnost, jak pomocí finanční restrukturalizace zlepšit finanční zdraví tohoto podniku a tím i jeho ...
 • Návrh rekonstrukce železničních stanic Ždírec nad Doubravou a Hlinsko v Čechách 

  Fabiánová, Lucie
  Cílem diplomové práce je návrh rekonstrukce žst. Ždírec nad Doubravou a žst. Hlinsko v Čechách, tak aby umožňovala přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyřešení a úprava kolejiště (zekonstrukce ...
 • Sledování trvanlivosti FRP kompozitních materiálů (kompozitů s dlouhovláknovou výztuží a polymerní matricí) 

  Janák, Petr
  Práce se zabývá hodnocením podmínek pro laboratorní testování kompozitních profilů s polymerní matricí a dlouhovláknovou výztuží (FRP). V teoretické části jsou popsány hlavní materiálové vlastnosti FRP profilů a způsob ...
 • Revitalizace vybrané části vodního toku 

  Odehnalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace vybrané části vodního toku. Posouzení stávajícího stavu a kapacity koryta a návrh revitalizačních opatření byly provedeny na vodním toku Veverka, na části v říčním ...
 • Návrh vytápění rodinného srubového domu 

  Blažek, Eduard
  Práce se zabývá návrhem vytápění rodinného srubového domu. Obsahuje teoretický rozbor zateplování a tepelného chování srubového domu. Součástí práce je experiment na navrhované termocentrále, která se stará o provoz a ...
 • Požární stanice 

  Herman, Tomáš
  Předmětem řešení diplomové práce je novostavba požární stanice typu P v městské části Brno - Líšeň. Objekt se skládá ze tří částí, hlavní budovy, garáže požárních vozidel a garáže užitkových vozidel. Hlavní vstup a výjezd ...
 • Provozní budova na vodním díle 

  Bárta, Pavel
  Předmětem práce je provozní budova na vodním díle, která je umístěna v katastrálním území Loučky u Zátoru. Budova je určena pro zajištění provozu a bezpečnosti nově navrhovaného vodního díla. Objekt je samostatně stojící, ...
 • Zázemí závodního týmu 

  Jakeš, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je objekt pro zázemí závodního týmu. Objekt je řešen stěnovým systémem porotherm, stropy jsou monolitické železobetonové a zastřešení budovy je kombinací zelené ploché střechy a jednoplášťové ...
 • Mateřská škola v Hluku 

  Janečková, Magdaléna
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci jednopodlažní budovy mateřské školy v Hluku. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. Novostavba sestává ze dvou oddělení celkem pro čtyřicet ...