Show simple item record

The Social House

dc.contributor.advisorUtíkalová, Ivanacs
dc.contributor.authorBíza, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:50:52Z
dc.date.available2019-05-17T06:50:52Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBÍZA, P. Společenský dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86197cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37432
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší novostavbu společenského domu v Mutěnicích v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Projekt je řešen v souladu se zadáním diplomové práce a v souladu se současnou platnou legislativou. Řešená stavba se nachází v zastavěné části obce Mutěnice v blízkosti centra obce na nezastavěném pozemku, který je ve vlastnictví obce. Objekt by měl sloužit jako kulturní a společenské centrum pro obyvatele obce. Stavba má nepravidelný půdorys o maximálních rozměrech 29,5 X 52,0 m a má dvě nadzemní podlaží. V provozu společenského domu se nachází taneční sál, provoz restaurace a zázemí pro kulturní zájmové aktivity občanů obce. Konstrukční systém budovy lze rozdělit na dvě části. Část tanečního sálu je řešena jako monolitická železobetonová skeletová konstrukce s výplňovým zdivem. Část s restaurací a společenskými prostorami je řešena jako klasická zděná stavba. Objekt je založen na základových pasech a základových patkách se základovými prahy. Pro nosné zdivo byly vápenopískové tvarovky KM Beta. Stropy jsou tvořeny panely z předpjatého betonu Spiroll. Vnitřní příčky jsou navrženy jako lehké sádrokartonové. Objekt je zastřešen plochou zelenou střechou. Obvodové zdivo je zatepleno z převážné části izolací z minerálních vláken. Výplně otvorů jsou převážně dřevěné s trojitým zasklením. Výsledkem je stavebně, provozně i esteticky funkční celek, který bude svou užitnou hodnotou přínosem pro obec a její občany, zejména pro jejich kulturní a společenský život.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on project of new building of social house in Mutěnice in Hodonín district in South Moravian region. The project is in accordance with official assignment and with contemporary Czech standards and legislation. The building is placed in inner part of the town close to the town centre. It’s designed on an empty plot owned by town. Object should serve to the town citizens as cultural and social meeting point. The building plan is irregullarly-shaped with maximum dimensions 29,5 X 52,0 m and has two floors. Inside the social house there is a dance hall, restastaurant with kitchen and rooms for cultural and social activities of citizens of Mutěnice. Structural system can be divided into two parts. The part of the building with dance hall consists of feinforced concrete frames combined with infill masonry walls. The other part with restaurant and other rooms is made of masonry walls. The foundations of the building are made of concrete strip foundations and reinforced concrete square footings with grade beams. Bearing walls are made of sand-lime blocks KM Beta. Ceilings are made of prestressed concrete floor slabs Spiroll. Partition walls consist of plasterboard panels. The building is roofed by flat extensive green roof. All external walls are insulated with mineral wool. Doors and windows have wooden frames and triple glazing. As result there’s structurally, operationally and aesthetically functional complex, that will be benefit for the town and its citizens, especially for their cultural and social life.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvapenopískové tvárnicecs
dc.subjectKM Beta Sendwixcs
dc.subjectSpirollcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectzelená střechacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectzákladová patkacs
dc.subjectzákladový pascs
dc.subjectvýplňové zdivocs
dc.subjectspolečenský důmcs
dc.subjectkulturní důmcs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectkuchyněcs
dc.subjectzateplenícs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectsand-lime blocksen
dc.subjectKM Beta Sendwixen
dc.subjectSpirollen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectsquare footingen
dc.subjectstrip foundationen
dc.subjectinfill wallen
dc.subjectsocial houseen
dc.subjectculture houseen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectkitchenen
dc.subjectthermal insulationen
dc.subjectnew buildingen
dc.titleSpolečenský důmcs
dc.title.alternativeThe Social Houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-02cs
dcterms.modified2015-03-06-08:57:31cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86197en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:49:07en
sync.item.modts2019.05.19 02:03:55en
dc.contributor.refereeŠobrová, Zdenacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record