Show simple item record

Object route location

dc.contributor.advisorRichter, Miloslavcs
dc.contributor.authorJulínek, Zbyněkcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:44:17Z
dc.date.available2019-04-04T03:44:17Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationJULÍNEK, Z. Trasování objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other12404cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3746
dc.description.abstractZákladem této práce je seznámení se se zpracováním digitálního obrazu a popisem scény, zvláště pak rozdílů ve snímcích a způsobu pohybu těles v nich. Výsledkem práce je vytvoření algoritmu vhodného pro nalezení a predikce stejných objektů na sérii snímků. Dále jsou stanoveny podmínky, za kterých mají takovéto predikce smysl. Tato práce se zabývá výhradně syntetickými scénami, které lze chápat jako zobecnění světa. Pokud se úspěšně podaří vyřešit trasování a predikce na takovýchto scénách, je možné dalším rozšířením algoritmů postihnout i komplikovanější úlohy.cs
dc.description.abstractThis project describes image processing, characterization of scenes, especialy differences of screen captures and method motion objects there. Practical part defines the program, which is finding and tracking similar objects on video files or series of images. The program also computes predictions of next location for each object. This thesis is working with only synthesis scenes. I have chosen this way, because we can understand the synthesis scenes as a simplification of world. If solution of tracking and prediction on this scenes are suscesfull, then could be possible resolve also complicated problems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdigitální zpracování obrazucs
dc.subjecttrasování objektůcs
dc.subjectpredikce objektůcs
dc.subjectopenCVen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectobject trackingen
dc.subjectobject predictionen
dc.titleTrasování objektůcs
dc.title.alternativeObject route locationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-06-11-11:20:19cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12404en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:16:52en
sync.item.modts2020.03.31 03:17:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHorák, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji závěrečnou práci. Na otázky oponenta student odpověděl. Komise: Aplikace Wienerových objevů na danou problematiku Aplikace prezentovaných závěrů v praxi Student na otázky odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record