Show simple item record

Swimming pool with gym

dc.contributor.advisorBerková, Petracs
dc.contributor.authorDanielová, Petracs
dc.date.accessioned2015-05-03T12:32:24Z
dc.date.available2015-05-03T12:32:24Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationDANIELOVÁ, P. Plavecký bazén s posilovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86222cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37524
dc.description.abstractPředmětem projektu je novostavba krytého plaveckého bazénu s posilovnou o rozměrech 63,2x32,4 m a návštěvní kapacitě cca 250 000 osob za rok, nacházející se ve Valašských Kloboukách (parc.č. 2210/1, 2200/11, 2203, 2194, 2210/3, 2210/35 v k.ú.,Valašské Klobouky) v majetku města Valašské Klobouky. V sousedství je umístěn objekt základní školy, mateřské školy, polikliniky a penzion pro seniory. Situování stavby na pozemku (zastavěná plocha cca 1934 m2) vychází z požadavku návaznosti na stávající komplex objektů, za předpokladu maximálního využití plochy a orientace ke světovým stranám. Objekt je členěn do dvou objemových částí. Z provozního hlediska je rozdělen na tři funkčně rozdílné části tj. kavárna, posilovna a krytý bazén. Materiálově jsou tyto dva základní objemy odlišeny tak, že kavárna, vstupní a provozní objekt je nosného skeletového systému, který je opatřen fasádou z obkladových panelů v jednotném rastru v kombinaci se skleněnou fasádou. Nosnou část haly s bazény a posilovnou tvoří lepené dřevěné vazníky, které vynáší střechu i obvodový plášť s oplechováním z TiZN. Jihozápadní fasáda bazénové haly směrem k poliklinice je celoprosklená. Prosklené pruhy jsou rovněž mezi jednotlivými segmenty dřevěných lepených vazníků haly a zajišťují rovnoměrné přirozené osvětlení haly.cs
dc.description.abstractThe subject of the project is new building of indoor swimming pool with gym with dimensions of 63,2x32,4 m and guest capacity of approximately 250 000 people per year. The project is located in Valašské Klobouky (parc.č. 2210/1, 2200/11, 2203, 2194, 2210 / 3, 2210/35 in the cadastral area of Valašské Klobouky) owned by the city Valašské Klobouky. In the neighborhood, there is took place building of primary schools, kindergartens, health centers and boarding house for seniors. Location of buildings on the property (built-up area of approximately 1934 square meters) is based on the requirement to continoue to the existing complex of objects with maximaly utilization of space and orientation to the quarters. The building is divided into two parts by volume. From an operational point of view is divided into three functionally different parts ie. A cafe, gym and indoor pool. The parts are divided by materials. Café, entry and operational facility is from supporting skeleton system, which is equipped with a facade of cladding panels in a uniform grid in combination with glass facade. The supporting part of the hall with pools and gym is consisted of laminated wooden trusses, which hold up the roof and cladding with sheeting of TiZN. Southwest facade of pool hall, toward to the health center, is fully glazed. Glazed stripes are also between individual segments of glulam wooden trusses of hall and ensures even natural lighting of the hall.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKrytý bazéncs
dc.subjectposilovnacs
dc.subjectlepené dřevěné vazníkycs
dc.subjectskeletový systémcs
dc.subjectIndoor swimming poolen
dc.subjectgymen
dc.subjectglulam wooden trussesen
dc.subjectskeletal systemen
dc.titlePlavecký bazén s posilovnoucs
dc.title.alternativeSwimming pool with gymen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-03cs
dcterms.extent1.03 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2015-03-06-08:58:09cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86222en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:21:20en
sync.item.modts2020.03.31 08:33:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeTřeštíková, Janacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record