Show simple item record

Determination of the viscosity of various types of wastewater

dc.contributor.advisorHluštík, Petrcs
dc.contributor.authorGlombová, Pavlacs
dc.date.accessioned2015-05-03T13:22:30Z
dc.date.available2015-05-03T13:22:30Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationGLOMBOVÁ, P. Stanovení viskozity pro různé typy splaškových vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86274cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37528
dc.description.abstractCílem diplomové práce je popis viskozity jako fyzikální vlastnosti kapalin, dále popis problematiky navrhování různých typů stokových sítí (tlakové, podtlakové a gravitační kanalizace), experimentální stanovení viskozit odpadních vod a porovnání těchto hodnot s hodnotami v praxi běžně užívanými. V praktické části byly provedeny odběry vzorků odpadních vod z různých typů kanalizace a různých lokalit. Na nich byl proveden chemicko-biologický rozbor, stanovena hustota a pomocí rotačního viskozimetru určena dynamická viskozita odpadních vod pro různé teploty. Naměřená data jsou zpracována a vyhodnocena. Na závěr je proveden praktický výpočet týkající se navrhování kanalizačních stok s běžně uvažovanými hodnotami viskozit a hustot, dále s naměřenými daty a tyto výpočty jsou vzájemně porovnány.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is a description of viscosity as a physical characteristic of liquids, next a description of projecting different types of sewer systems (pressure sewer system, vacuum sewer system and gravity sewer system). There was a range of density and viscosity of wastewater experimentally determined. These values were compared with ordinary values used in practice. The practical part of this work consists of sampling wastewater from different types of sewer systems and various localities. Chemical-biological analysis was realized on those samples with defined density, then dynamic viscosity was measured by the rotary viscometer for various temperatures. Measured data are evaluated. Finally, a calculation related to the design of sewers was made.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkinematická viskozitacs
dc.subjectdynamická viskozitacs
dc.subjectviskozimetrcs
dc.subjectBSK5cs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectvodacs
dc.subjectsplaškové vodycs
dc.subjectkinematic viscosityen
dc.subjectdynamic viscosityen
dc.subjectviscometeren
dc.subjectBOD5en
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectwateren
dc.subjectwastewateren
dc.titleStanovení viskozity pro různé typy splaškových vodcs
dc.title.alternativeDetermination of the viscosity of various types of wastewateren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-02cs
dcterms.extent2.81 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2015-03-06-09:37:45cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86274en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:11:53en
sync.item.modts2021.11.08 12:16:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeRusník,, Igorcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record