Show simple item record

Some specific of the communication in construction engineering

dc.contributor.advisorLinkeschová, Danacs
dc.contributor.authorEimann, Kamilcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:24:37Z
dc.date.available2018-10-21T16:24:37Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationEIMANN, K. Některá specifika komunikace ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86250cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37549
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá některými specifiky komunikace ve stavebnictví. Jako konkrétní oblast si práce vybírá komunikaci se stavebními úřady na území ČR. Teoretická část je zaměřena na vymezení veřejné správy, charakteristiku a činnost stavebních úřadů. Dále se zabývá vymezením pojmů komunikace a principy správně vedené komunikace. Jsou zde představeny základní typy žádostí, prostřednictvím kterých občan komunikuje s úřadem. V praktické části je provedeno dotazníkového šetření stavebních úřadů na celém území České republiky. Výzkum se zabývá komunikací mezi úřady a občany. Výsledkem je návrh na zlepšení komunikace a efektivnější práce stavebních úřadů. Především v podobě doporučených změn současného stavebního zákona, zlepšení negativního pohledu občanů na správu, vyhledávání objektivních informací namísto zavádějících zpráv v médiích či svěřit zastupování při komunikaci s úřady odborníkům.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with some specifics of communication in the construction industry. Specific area of thesis is a communicating with the building authorities in the Czech Republic. The theoretical part is focused on defining characteristic of public administration, activities and building authorities. The thesis is also aimed on determination of communication concepts and principles of right form communication. There are basic types of requests, through which citizens communicate with the authorities. The practical part is a questionnaire survey of building offices throughout the Czech Republic. The research deals with communication between authorities and citizens. The result of the research is a proposal to improve communication and efficient work of building offices. Especially in the form of recommended changes in current Building Act, to improve the negative view of citizens to manage, search for objective information rather than misleading reports in the media or delegate representation to communicate with authorities by professionals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavební úřadcs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectúředníkcs
dc.subjectžadatelcs
dc.subjectstavební zákoncs
dc.subjectžádostics
dc.subjectBuilding officeen
dc.subjectpublic administrationen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectofficialen
dc.subjectapplicanten
dc.subjectbuilding acten
dc.subjectrequesten
dc.titleNěkterá specifika komunikace ve stavebnictvícs
dc.title.alternativeSome specific of the communication in construction engineeringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.modified2015-03-06-08:58:40cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86250en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:49:45en
sync.item.modts2019.05.18 03:20:10en
dc.contributor.refereeTošovský, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record