Show simple item record

Steel structure of a multi-functional building

dc.contributor.advisorŠtrba, Michalcs
dc.contributor.authorHavíř, Františekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:50:55Z
dc.date.available2019-05-17T06:50:55Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHAVÍŘ, F. Ocelová konstrukce multifunkční budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86293cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37561
dc.description.abstractCílem práce je návrh ocelové konstrukce multifunkční budovy v katastrálním území MČ Brno-Bohunice. Multifunkční budova je tvořena dvěma shodnými objekty – A a B. Půdorysné rozměry objektů jsou 40,0 x 40,0 m a konstrukční výšky 33,8 m. Oba objekty mají 1. nadzemní podlaží o konstrukční výšce 5,0 m, každé další podlaží 3,5 m. Půdorysný tvar objektu je čtverec 40 x 40 m se skosenými rohy o délce 8 m. Ve středu objektu se nachází zastřešené atrium 8 x 8 m. Objekty jsou v 5. NP propojeny uzavřenou lávkou o délce 10,0 m. Hlavní nosnou konstrukci obou objektů tvoří sloupy a průvlaky. Sloupy jsou variantně řešeny jako spřažené ocelobetonové s uzavřeným průřezem vyplněným betonem nebo obetonovaným ocelovým průřezem. Průvlaky jsou navrženy z prolamovaných nosníků. Mezi průvlaky jsou zapuštěny plnostěnné stropnice a vaznice, spřažené s betonovou deskou. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují kromě stropních spřažených desek ztužidla umístěna okolo atria a v rozích budovy. Hlavní nosnou konstrukci spojující lávky tvoří dva k sobě nakloněné nosníky ve tvaru oblouku, z nichž vycházejí podpory pro podélníky lávky.cs
dc.description.abstractThe aim of this master's thesis is to design the steel construction of a multifunctional building in the cadastral area of Brno-Bohunice. Multifunctional building consists of two identical buildings - A and B. Floor plan dimensions are 40.0 x 40.0 meters and height of 33,8 meters. Both objects have the 1st floor of the overall height of 5,0 m, each additional floors 3,5 m. The plan shape of the building is a square 40 x 40 m with bevel in the corners with a length of 8 m. In the middle of the building is roofed atrium 8 x 8 m. The buildings are in the 5th floor connected with the enclosed footbridge with a length of 10.0 meters. The main structure consists of two buildings columns and girders. Columns are alternatively solved as the composite steel and concrete structures with closed section filled with concrete or concreted steel profile. The girders are made of castellated beams. Among the girders are embedded solid panel joists and girders, coupled with the composite steel and concrete slab. Spatial rigidity besides the composite slabs provide rods placed around the atrium and in the corners of the building. The main structure of the footbridge consists of two inclined arched beams on which is placed stringer of the footbridge.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmultifunkční budovacs
dc.subjectadministrativní budovacs
dc.subjectocelcs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectspřažený nosníkcs
dc.subjectspřažený stropcs
dc.subjectprolamovaný nosníkcs
dc.subjectocelobetonový sloupcs
dc.subjecttáhlacs
dc.subjectlávkacs
dc.subjectpříhradový vazníkcs
dc.subjectmultifunctional buildingen
dc.subjectadministration buildingen
dc.subjectsteelen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectcomposite steel and concrete structuresen
dc.subjectcomposite beamen
dc.subjectcomposite ceilingen
dc.subjectcastellated beamsen
dc.subjectcomposite columnen
dc.subjectrodsen
dc.subjectfootbridgeen
dc.subjecttruss girderen
dc.titleOcelová konstrukce multifunkční budovycs
dc.title.alternativeSteel structure of a multi-functional buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.modified2015-03-06-09:38:07cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86293en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:44:52en
sync.item.modts2020.03.31 04:28:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePilgr, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record