Show simple item record

Design and review of RC structure.

dc.contributor.advisorŠimůnek, Petrcs
dc.contributor.authorHečková, Beatacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:50:55Z
dc.date.available2019-05-17T06:50:55Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHEČKOVÁ, B. Návrh a posouzení ŽB skeletu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86297cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37563
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrh vybraných částí monolitického železobetonového objektu. Statický výpočet obsahuje posouzení stropní desky na lokálních podporách, výpočet sloupů, trámu, schodiště a základové patky. Objekt bude využíván jako polyfunkční dům. V rámci práce byl vypracován statický výpočet, výkresy vyztužení a výkresy tvaru.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deal with of the design of selected parts of a monolithic reinforced concrete building. Static solution includes an assessment of slab in local supports, calculation of columns, beam, stair and footing. The building will be used as an multifunctional building. In this thesis was developed a static calculation, reinforcement drawings and shape drawings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyfunkční důmcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectlokálně podepřená deskacs
dc.subjectsloupcs
dc.subjectpatkacs
dc.subjectschodištěcs
dc.subjecttrámcs
dc.subjectmezní stav únosnostics
dc.subjectvýkres tvarucs
dc.subjectvýkresy vyztužení.cs
dc.subjectMultifunctional buildingen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectslab in local supportsen
dc.subjectcolumnen
dc.subjectfootingen
dc.subjectstairen
dc.subjectbeamen
dc.subjectultimate limit stateen
dc.subjectdrawing of reinforcementen
dc.subjectdrawing of shape.en
dc.titleNávrh a posouzení ŽB skeletucs
dc.title.alternativeDesign and review of RC structure.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.modified2015-03-06-09:38:10cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86297en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:23:43en
sync.item.modts2020.04.01 02:38:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSeiter, Romancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record