Show simple item record

The Business Plan of the Municipality in the Housing Sector

dc.contributor.advisorKorytárová, Janacs
dc.contributor.authorJelínková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:50:56Z
dc.date.available2019-05-17T06:50:56Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationJELÍNKOVÁ, K. Podnikatelský záměr obce v oblasti bytové výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86358cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37597
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rekonstrukcí panelového bytového domu v městské části Brno-jih. Tato práce se zaměřuje na zhodnocení ekonomické efektivnosti tohoto projektu za použití dvou způsobů financování. Soustředí se především na plánování jednotlivých finančních toků projektu, které budou ve spojení s provozem panelového domu vznikat. Součástí práce je také výpočet základních ekonomických ukazatelů ve dvou způsobech financování, pomocí nichž je možné investici objektivně posoudit a zhodnotit výhodnost financování vlastními zdroji a financování bankovním úvěrem. Na závěr bude provedeno porovnání těchto dvou způsobů financování.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the reconstruction of the high-rise block of flats in the city district Brno-South. The thesis concentrates on the evaluation of the economical effectivity of this project using two ways of financing. It focuses primarily on planning of the individual finance flows of the project, which will arise in connection with the operation of the high-rise block of flats. The part of the thesis is also the calculation of the basic economic indicators in two ways of financing, by which is it possible to objectively assess the investment and evaluate the favourableness of the financing by own sources and financing by bank loan. In conclusion, the comparison of these two ways of financing will be performed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPrivatizacecs
dc.subjectkoncepce bydlenícs
dc.subjectpodnikatelský záměrcs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectčistá současná hodnotacs
dc.subjectvnitřní výnosové procentocs
dc.subjectindex rentabilitycs
dc.subjectzisk.cs
dc.subjectPrivatizationen
dc.subjectthe concept of housingen
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectnet present valueen
dc.subjectinternal rate of returnen
dc.subjectprofitability indexen
dc.subjectprofit.en
dc.titlePodnikatelský záměr obce v oblasti bytové výstavbycs
dc.title.alternativeThe Business Plan of the Municipality in the Housing Sectoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.modified2015-03-06-09:47:40cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86358en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:41:39en
sync.item.modts2020.03.31 23:45:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeChovan, Jurajcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record