Show simple item record

Heating systems in buildings with low energy consumption for heating

dc.contributor.advisorPočinková, Marcelacs
dc.contributor.authorJuráček, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:54:53Z
dc.date.available2019-04-03T21:54:53Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationJURÁČEK, M. Otopné soustavy v domech s nízkou potřebou tepla pro vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86366cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37602
dc.description.abstractTato práce je zpracovaná jako návrh vytápění pro objekt seminárního centra Veronika v Hostětíně pro část objektu ubytovna. Tento stávající objekt je postaven v pasivním standartu. V části ubytovny je navrženo vytápění pomocí jednotrubkové otopné soustavy a přívod vzduchu přes rekuperátor bez ohřevu či chlazení přiváděného vzduchu. Zdroj tepla je výtopna na obnovitelné zdroje. Cílem této práce je analyzovat stávající jednotrubkovou otopnou soustavu a zjistit příčinu její neúplné funkčnosti. Dále navrhnout novou otopnou soustavu a to jednotrubkovou a dvoutrubkovou otopnou soustavu.cs
dc.description.abstractThis work is processed like a proposal of heating for a part of seminar centre in Hostětín names Veronika. This current object is built in passive standard. In a part of building there is heating which it is suggested with help by singletube heating system. There is intake of air by recuperator without heating or cooling of air. Heat source is boiler room functional on renewable. Target of this work is analyze of current singletube heating system and find out cause it´s incompletely functionality. Further, design a new heating system which it suppose to be singletube and doubletube heating system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPasivní důmcs
dc.subjectenergetická náročnost budovycs
dc.subjectvytápění a větránícs
dc.subjectjednotrubková otopná soustavacs
dc.subjectdvoutrubková otopná soustavacs
dc.subjectdesková otopná tělesacs
dc.subjectrekuperátorcs
dc.subjectvýtopna na obnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectčerpadlocs
dc.subjectteplotní čidlocs
dc.subjectteplotní spád.cs
dc.subjectPassive houseen
dc.subjectenergy intensity of houseen
dc.subjectheating and ventilationen
dc.subjectsingletubeen
dc.subjectdoubletube heating systemen
dc.subjectboard heating bodyen
dc.subjectrecuperatoren
dc.subjectboiler room of renewableen
dc.subjectpumpen
dc.subjecttemperature sensoren
dc.subjecttemperature teaseren
dc.titleOtopné soustavy v domech s nízkou potřebou tepla pro vytápěnícs
dc.title.alternativeHeating systems in buildings with low energy consumption for heatingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-05cs
dcterms.modified2015-03-06-09:47:49cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86366en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:50:01en
sync.item.modts2019.05.18 14:12:47en
dc.contributor.refereeTopič, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record