Show simple item record

Lodging house for cyclists

dc.contributor.advisorMüller, Jancs
dc.contributor.authorJirka, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:50:56Z
dc.date.available2019-05-17T06:50:56Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationJIRKA, P. Penzion na cyklostezce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86364cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37604
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je novostavba penzion na cyklostezce v obci Spálené Poříčí. Objekt je navržen na mírně svažitém terénu směrem na západ. Hlavní vstup je orientován na jih. Jedná se o objekt bez podsklepení s dvěma nadzemními podlažími. Nosnou konstrukcí budovy je příčný stěnový systém z keramických tvarovek. Ostatní zdivo je též z keramických tvarovek. Celý objekt je založen na základových pasech a patkách. Penzion je zastřešen v ubytovací i restaurační části sedlovou střechou. Pro restaurační část je navržena letní terasa na západní straně objektu. V této práci je částečně řešena statika a technické zařízení budovy. Objekt je také zhodnocen z hlediska osvětlení, tepelných požadavků a akusticky. Dále je řešena i požární bezpečnost staveb.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is a design of a newly built guesthouse on a bicycle path in the village Spálené Poříčí. The building is designed in a gently sloping terrain towards the west. The main entrance faces the south. It is an object without a basement and with two above ground floors. The structure of the building is a transverse wall system made of ceramic fittings. Other walls are also made of ceramic fittings. The entire building is based upon the stripe foundations and footings. Pension is covered in the part of the accommodation and in the restaurant part with a gable roof. For the restaurant, a terrace is designed on the west side of the building. In this thesis, static and building equipments are solved. The building is also evaluated in the terms of lighting, thermal, acoustic requirements and the fire safety of building is also solved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPříčný systémcs
dc.subjectzákladový páscs
dc.subjectželezobetonová stropní deskacs
dc.subjectželezobetonový sloupcs
dc.subjectkeramická tvarovkacs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectpenzioncs
dc.subjectpožární bezpečnostcs
dc.subjecttepelné ztrátycs
dc.subjecttepelný odporcs
dc.subjectakustikacs
dc.subjectTransverse systemen
dc.subjectstrip foundationen
dc.subjectconcrete slaben
dc.subjectreinforced concrete columnen
dc.subjectceramic tileen
dc.subjectgabled roofen
dc.subjectguesthouseen
dc.subjectfire safetyen
dc.subjectheat lossesen
dc.subjectheat resistanceen
dc.subjectacousticsen
dc.titlePenzion na cyklostezcecs
dc.title.alternativeLodging house for cyclistsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-02cs
dcterms.modified2015-03-06-09:47:48cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86364en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:44:56en
sync.item.modts2020.03.31 04:25:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePeterka, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record