Show simple item record

Traffic characteristics of 2+1 arrangement

dc.contributor.advisorRadimský, Michalcs
dc.contributor.authorKabeš, Lubošcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:50:57Z
dc.date.available2019-05-17T06:50:57Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKABEŠ, L. Dopravní charakteristiky v uspořádání 2+1 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86374cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37611
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o komunikacích ve vícepruhovém uspořádání 2+1 v ČR a zahraničí. Zaměřuje se především analogii tohoto typu uspořádání v našich poměrech, tedy na úseky komunikací I. tříd se zvětšeným počtem jízdních pruhů pro pomalá vozidla do stoupání. Součástí práce je ověření některých dopravních charakteristik dopravního proudu včetně porovnání s klasickými dvoupruhovými komunikacemi, zejména z pohledu: úsekových rychlostí; možnosti předjíždění; nehodovosti a závislosti podélného sklonu. Práce si klade za cíl zhodnocení zkušeností ze zahraničí a dosažených výsledků z tuzemských komunikací pro možnosti aplikace uspořádání 2+1 v České republice.cs
dc.description.abstractThe thesis discusses the roads in lanes 2 + 1 arrangement in the country and abroad. It focuses primarily analogy of this type of arrangement in our situation, ie on stretches of roads I. classes with an increased number of lanes for slow vehicles to climb. Part of this work is to verify some of the traffic, including traffic flow characteristics compared to conventional two-lane roads, especially in terms of: sectional speed; overtaking; Accident and dependence longitudinal gradient. The work aims to evaluate the foreign experience and achievements of domestic communications options for application configuration 2 + 1 in the Czech Republic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectuspořádánícs
dc.subject2+1cs
dc.subject1+1cs
dc.subjectcharakteristikacs
dc.subjectdvoupruhový úsekcs
dc.subjectrychlostcs
dc.subjectpředjížděnícs
dc.subjectdopravní proudcs
dc.subjectjízdní pruhcs
dc.subjectvozidlocs
dc.subjectnehodovostcs
dc.subjectpodélný skloncs
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectorganizationen
dc.subject2 + 1en
dc.subject1 + 1en
dc.subjectcharacteristicsen
dc.subjecttwo-lane stretchen
dc.subjectspeeden
dc.subjectovertakingen
dc.subjecttraffic flowen
dc.subjectlaneen
dc.subjectvehicle accidentsen
dc.subjectlongitudinal slopeen
dc.titleDopravní charakteristiky v uspořádání 2+1cs
dc.title.alternativeTraffic characteristics of 2+1 arrangementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-02cs
dcterms.modified2015-03-06-11:51:43cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86374en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:44:59en
sync.item.modts2020.03.31 05:26:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeČepil, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record