Show simple item record

Campus MU Brno (green stage) - construction technological project

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorHonzík, Romancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:23:44Z
dc.date.available2018-10-21T16:23:44Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHONZÍK, R. Kampus MU Brno (zelená etapa) - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86317cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37648
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu pro hlavní technologické etapy stavby Univerzitní kampus Bohunice (zelená etapa). Jedná se o stavbu složenou z devíti pavilonů, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny dvěma koridory. Koridory současně spojují stavbu zelené etapy s předchozí modrou etapou. Všechny stavební objekty jsou částečně podsklepeny a se třemi nadzemními podlažími. Výjimku tvoří SO IV-309, který je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími s opláštěním tvaru eliptického válce s plochou střechou uprostřed střešního opláštění. V diplomové práci se zabývám konkrétněji právě tímto stavebním objektem, který jsem řešil z hlediska časového, finančního, technologického postupu vrtaných pilot a zařízení staveniště. Ostatní části projektu jsou navrženy na celou stavbu.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the solution of building technology project for the construction of the main processing stages University Campus Bohunice (green stage). It is a building consisting of nine pavilions which are mutually connected by two corridors. Corridors simultaneously combine green building stage with blue previous stage. All buildings are partial basement and three floors. Exceptions are SO IV-309, which consisted of four storeys with casing of an elliptic cylinder with a flat roof in the middle of the roof sheathing. In my thesis I deal specifically this very building object, which I discussed in terms of time, financial, technological progress bored piles and building equipment. Other portions are designed to project the whole building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPaviloncs
dc.subjectkoridorcs
dc.subjectvrchní hrubá stavbacs
dc.subjectvrtané pilotycs
dc.subjectvrtná soupravacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectvarianta1cs
dc.subjectvarianta 2cs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectzařízení staveniště.cs
dc.subjectThe pavilionen
dc.subjectcorridoren
dc.subjectupper shell constructionen
dc.subjectbored pilesen
dc.subjectdrilling rigen
dc.subjecttechnological specificationen
dc.subjectscheduleen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectvarianta1en
dc.subjectoption 2en
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectsite equipment.en
dc.titleKampus MU Brno (zelená etapa) - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeCampus MU Brno (green stage) - construction technological projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-05cs
dcterms.modified2015-03-06-09:38:52cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86317en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:50:13en
sync.item.modts2019.05.18 02:53:27en
dc.contributor.refereeValenta, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record