Zobrazit minimální záznam

Photonic crystal fibers

dc.contributor.advisorŠporik, Jancs
dc.contributor.authorDočkal, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:35Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:35Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationDOČKAL, M. Fotonická krystalická vlákna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39839cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3765
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá využitím nekonvenčních optických vláken se zaměřením na fotonická krystalická vlákna. Jsou zde popsány jednotlivé typy fotonických krystalických vláken z hlediska fyzikálních a optických vlastností a přenosových parametrů. Je zde vysvětleno, co jsou fotonické krystaly, na jakém principu pracují a jaké jsou možné typy těchto krystalů. Dále jsou popsány typy fotonických vláken běžně užívaných v oboru optických vláken. Také je objasněno fotonické krystalické vlákno, zejména jeho struktura a hierarchie jednotlivých typů. V práci jsou charakterizovány, znázorněny a popsány jednotlivé typy fotonických krystalických vláken a je zde uvedeno využití konkrétních vláken. Pomocí programového prostředí je demonstrován princip funkce jednorozměrné periodické struktury na Braggově vlákně. Graficky jsou zde porovnány jednotlivé simulované návrhy struktury jádra s komerčně dostupnými vlákny. Výsledkem této práce je snaha o přiblížení funkčnosti fotonických krystalických vláken a možnosti nalezení nových vláken s vhodnými disperzními charakteristikami k možné aplikaci ve vláknové optice.cs
dc.description.abstractThis graduation thesis deals with use of unconventional optical fiber with the intention of photonic crystal fiber. There are described types of photonic crystal fiber, their physical, optical and transfer characteristics. There is explained what are the photonic crystals, principle of their function and possible types of crystals. There are also detailed types of photonic fiber commonly used in the optical fiber branch. There is also explained photonic crystal fiber its structure a hierarchy of its types. In this thesis are described and demonstrated different kinds of photonic optical fiber and their use. There is demonstrated principle of one-dimensional periodical structure of Bragg fiber using simulation software. There can be seen graphical comparison of the simulated optical fiber core to commonly obtainable fiber. Outcome of this graduation thesis should be explanation of function of photonic crystal fiber and possibility of finding new type of fiber with optimal dispersion characteristics for use in fiber optics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBraggovo vláknocs
dc.subjectBrillouinova zónacs
dc.subjectDisperzecs
dc.subjectFotonický krystalcs
dc.subjectMikrostrukturacs
dc.subjectOptické vláknocs
dc.subjectPeriodicitacs
dc.subjectZakázané pásmo.cs
dc.subjectBragg fiberen
dc.subjectBrillouin zoneen
dc.subjectDispersionen
dc.subjectPhotonic crystalen
dc.subjectMicrostructureen
dc.subjectOptics fiberen
dc.subjectPeriodicityen
dc.subjectBang gap.en
dc.titleFotonická krystalická vláknacs
dc.title.alternativePhotonic crystal fibersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:36cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39839en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.22 00:32:19en
sync.item.modts2018.10.21 14:32:24en
dc.contributor.refereeTejkal, Vladimírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam