Show simple item record

Multifunctional Building

dc.contributor.advisorSukopová, Dášacs
dc.contributor.authorŠimánková, Markétacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:27:32Z
dc.date.available2019-04-04T01:27:32Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠIMÁNKOVÁ, M. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86720cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37681
dc.description.abstractTématem diplomové práce je návrh novostavby polyfunkčního domu. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Objekt se nachází na nezastavěném pozemku ve svažitém terénu. Jedná se o samostatně stojící objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt obsahuje komerční prostory a jedenáct bytů, z nichž je jeden řešen jako bezbariérový. Součástí 1PP je také sedm samostatných garáží. Základy objektu jsou tvořeny betonovými pasy. Dům je proveden zděnou technologií z keramických tvárnic. Obvodové stěny jsou zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Budova je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou.cs
dc.description.abstractThe topic of the master's thesis is the design new multi-functional building. The aim is to develop detailed documentation for construction. The work includes studies, drawings, text and part of the calculation. The building is located in undeveloped land in sloping terrain. It is detached building with four floor above the ground and one underground floor. The building has commercial premises and eleven flats, one of which is accessible flat. There are also seven separate garages on the underground floor. The basisc are made from contrete strips. The house is made by a brick technology of a ceramic blocks. The external walls are insulated with certified contact thermal insulation system. The building is roofed with warm flat roof.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiplomová prácecs
dc.subjectpolyfunkční důmcs
dc.subjectzděná konstrukcecs
dc.subjectjednoplášťová plochá střechacs
dc.subjectbezbariérový bytcs
dc.subjectMaster's thesisen
dc.subjectmulti-functional buildingen
dc.subjectbrick constructionen
dc.subjectwarm flat roofen
dc.subjectaccessible flaten
dc.titlePolyfunkční důmcs
dc.title.alternativeMultifunctional Buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-03cs
dcterms.modified2015-03-06-14:46:00cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86720en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:33:49en
sync.item.modts2020.03.30 14:24:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKerbr, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record