Show simple item record

Analysis of the development project

dc.contributor.advisorAigel, Petrcs
dc.contributor.authorRudecká, Soňacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:54:28Z
dc.date.available2018-10-21T19:54:28Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationRUDECKÁ, S. Analýza developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86652cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37744
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématikou trhu s nemovitými věcmi, tj. stavebním a realitním trhem. Začátek práce je věnován základním pojmům. Následuje seznámení s investičním projektem a rozdělení trhů na stavební a realitní. Dále jsou definovány subjekty (účastníci) těchto trhů a instituce, které mohou tyto trhy ovlivňovat. Stěžejní částí diplomové práce je popis developerského projekt od předinvestiční fáze až po výsledný prodej či pronájem nemovitosti. Popisuje průběh výstavbového projektu z hlediska developera. V závěrečné části práce je potom popsáno ekonomické vyhodnocení projektu, určení výnosnosti pronájmu a prodeje jednotlivých částí budovy.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the real estate trading theme, this means the construction market and the real estate market. The introduction is devoted to basic terms, followed by familiarization with the investment project and the division of market to the construction one and the one with the real estate. There are also defined subjects (participants) of these markets and institutions that can affect these markets. The main part of the thesis is the description of a development project from pre-investment phase to final sale or lease of real estate. It describes the course of construction project in the perspective of the developer. The final part is focused to an economic evaluation of the project, determining the profitability of rental and sale of individual parts of the buildingen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDevelopercs
dc.subjectnemovitostcs
dc.subjecttržní cenacs
dc.subjectnájemcs
dc.subjectprodej.cs
dc.subjectDeveloperen
dc.subjectreal estateen
dc.subjectmarket priceen
dc.subjectrentalen
dc.subjectsale.en
dc.titleAnalýza developerského projektucs
dc.title.alternativeAnalysis of the development projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-03cs
dcterms.modified2015-03-06-14:44:31cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86652en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:50:35en
sync.item.modts2019.05.18 06:08:00en
dc.contributor.refereeVýskala, Miloslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record