Show simple item record

Golf club

dc.contributor.advisorKacálek, Petrcs
dc.contributor.authorSedláčková, Markétacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:23:43Z
dc.date.available2018-10-21T16:23:43Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSEDLÁČKOVÁ, M. Golfový klub [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86666cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37748
dc.description.abstractPředmětem mé diplomové práce je návrh novostavby golfového klubu. Tento objekt má jedno nadzemní podlaží, je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Nedílnou součástí jsou velké terasy. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy ze zdícího systému Porotherm. Vodorovné nosné konstrukce stropu jsou navrženy z předpjatých stropních panelů Spiroll. Základové konstrukce jsou navrženy železobetonové. Objekt je rozdělen na dva samostatné provozní celky. Návrh klade důraz na dispoziční řešení, tepelně technické vlastnosti a bezpečnost při užívání.cs
dc.description.abstractThe subject matter of my Diploma thesis is the project of a new golf club. The building has one floor and is covered by a flat mono-coated roof. Spacious terraces accessible from first floor are the integral parts. Vertical load bearing and non-load bearing walls are designed from Porotherm walling system. Horizontal load bearing ceiling constructions are designed from an prestressed ceiling panels Spiroll. Foundations are designed reinforced concrete. The building is divided into two separate operating units. The project emphasizes the layout plan, thermal technical properties and safety in use.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGolfový klubcs
dc.subjectdilatacecs
dc.subjectpodlažícs
dc.subjectterasacs
dc.subjectstřechacs
dc.subjectzdivocs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectGolf cluben
dc.subjectdilatationen
dc.subjectflooren
dc.subjectterraceen
dc.subjectroofen
dc.subjectmasonryen
dc.subjectconcreteen
dc.titleGolfový klubcs
dc.title.alternativeGolf cluben
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-02cs
dcterms.modified2015-03-06-14:44:50cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86666en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:50:36en
sync.item.modts2019.05.18 03:01:25en
dc.contributor.refereeBurianová, Lenkacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record