Show simple item record

Bridge crossing over Svitava river and railway track in Blansko

dc.contributor.advisorKřižan, Lukášcs
dc.contributor.authorSmělíková, Petracs
dc.date.accessioned2015-07-13T15:37:00Z
dc.date.available2015-07-13T15:37:00Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSMĚLÍKOVÁ, P. Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86687cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37766
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je rozpracování studie přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku. Jedná se o pětipolový ocelový trámový silniční most s dolní mostovkou, který převádí komunikaci III. třídy. Statický systém konstrukce je plnostěnný trám výšky 1,3m, který je ve třech středních polích vyztužen příhradovou konstrukcí s horním pasem a soustavou diagonál bez svislic. Výška hlavního nosníku v místě vyztužení příhradovinou je 4,75m. Rozpětí polí v ose komunikace je 18,5+30,525+44,4+30,525+18,5m. Mostovka je tvořena ocelovými příčníky spřaženými s železobetonovou deskou tl. 200mm. Volná šířka vozovky je 7,0m. Součástí mostu je pravostranný chodník na ocelových konzolách s volnou šířkou 3,0m. Jako materiál je použita ocel S355 a beton C30/37, ocel S460 je použita pouze pro trám v krajních polích mostu. Nosná konstrukce je posouzena v souladu s platnými technickými normami, tj. dle Eurokódů. Výpočet vnitřních sil je proveden pomocí výpočetního programu Scia Engineer 2013.0.cs
dc.description.abstractThe aim of the Diploma Thesis is elaboration of study of bridge crossing over the Svitava river and ČD railway track in Blansko. It concerns a five-pole steel beam road bridge with through-span which carries road of the third category. The static system of the construction is solved as solid-web beam of 1.3 meters height which is in three middle spans reinforced by truss construction with top chord and system of diagonals without verticals. The height of the main beam where reinforced by trusswork is 4.75 meters. The width of spans in the road axis is 18.5 + 30.525 + 44.4 + 30.525 + 18,5 metres. The bridge deck consists of steel cross beams bonded with reinforced concrete slab of 200 millimeters of thickness. The drive-through width of the roadway is 7.0 meters. The bridge is fitted with right-sided walkway placed on steel cantilevers. The walk-through width of the walkway is 3.0 meters. Material used is S355 Steel, C30/37 Concrete and S460 Steel which is used for marginal spans of the bridge. Load-bearing construction is assessed in compliance with current technical requirements laid down by European Directives, so called “Eurocodes”. The calculation of inner powers is performed using the Scia Engineer 2013.1 software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsilniční mostcs
dc.subjectdolní mostovkacs
dc.subjectocelobetonová mostovkacs
dc.subjectspřaženícs
dc.subjectspojitý nosníkcs
dc.subjectProtasův nosníkcs
dc.subjectdeskacs
dc.subjectpříčníkcs
dc.subjecttrámcs
dc.subjectkonzolacs
dc.subjectpříhradová konstrukcecs
dc.subjectdiagonálacs
dc.subjectstyčníkcs
dc.subjectsvarový spojcs
dc.subjectocelcs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectroad bridgeen
dc.subjectthrough-spanen
dc.subjectreinforced concrete bridge decken
dc.subjectbondingen
dc.subjectcontinuous beamen
dc.subjectProtas beamen
dc.subjectslaben
dc.subjectcross beamen
dc.subjectbeamen
dc.subjectcantileveren
dc.subjecttruss constructionen
dc.subjectdiagonalen
dc.subjectpanel jointen
dc.subjectwelded jointen
dc.subjectsteelen
dc.subjectconcreteen
dc.titlePřemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blanskucs
dc.title.alternativeBridge crossing over Svitava river and railway track in Blanskoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.extent5.40 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2015-03-06-14:45:14cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86687en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:20:35en
sync.item.modts2019.06.27 12:12:46en
dc.contributor.refereeKonečný, Vojtěchcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record