Show simple item record

The hous with day care - the construction technological planning

dc.contributor.advisorMotyčka, Vítcs
dc.contributor.authorRokašová, Petracs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:24:08Z
dc.date.available2018-10-21T16:24:08Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationROKAŠOVÁ, P. Dům s pečovatelskou službou - stavebně technologická příprava výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86645cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37797
dc.description.abstractDiplomová práce obsahuje vybrané části stavebně technologického projektu pro stavbu domu s pečovatelskou službou v Českých Budějovicích.Tato práce zahrnuje technickou zprávu, podrobný časový plán hlavního stavebního objektu a jeho rozpočet, projekt zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, zásady údržby zelené střechy s polointenzivní vegetací, smlouvu o dílo, plán bezpečnosti a rizik na stavbě, tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí a schémata postupu výstavby. Součástí diplomové práce jsou rovněž technologické předpisy pro tři varianty střešních plášťů na dvou různých nosných konstrukcích, jejich vzájemné porovnání a nejlepší varianta zvolená pro realizaci.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis contains chosen parts of the building-technological project for the building of a house with a nursing service in Budweis. Further on the thesis contains a technical report, a detailed time plan of the main building object and its budget, a project of the organisation of the building site, a checking and testing plan, the principles of the maintenance of the green roof with a half-intensive vegetation, a contract about the work, a plan concerning safety and dangers on a building, a thermal-technological appraisal of chosen construction and the schemes of the methods of construction. Part of the thesis are also technological instructions for three types of roof housings on two different carrying constructions, their comparison and the best option chosen for the realisation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavebně technologický projektcs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectstudie realizace hlavních technologických etapcs
dc.subjectčasový harmonogramcs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectzelená střechacs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectčasový a finanční plán stavby.cs
dc.subjectBuilding-technological projecten
dc.subjecttechnological instructionen
dc.subjectstudy of realisation of the main technological stagesen
dc.subjecttime lineen
dc.subjectitem budgeten
dc.subjectchecking and testing planen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectorganisation of the building siteen
dc.subjecttime and financial plan of building.en
dc.titleDům s pečovatelskou službou - stavebně technologická příprava výstavbycs
dc.title.alternativeThe hous with day care - the construction technological planningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.modified2015-03-06-14:44:22cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86645en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:50:52en
sync.item.modts2019.05.18 03:35:52en
dc.contributor.refereeSedlák,, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record