Zobrazit minimální záznam

Bridge on a motorway

dc.contributor.advisorPanáček, Josefcs
dc.contributor.authorLindtner, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-29T09:15:36Z
dc.date.available2018-10-29T09:15:36Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationLINDTNER, T. Most na rychlostní silnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86462cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37836
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh silničního mostu na Rychlostní silnici R1, v km 1,293 nad cestou III/51311. Hlavní náplní je statický výpočet nosné konstrukce o čtyřech polích. Byli zpracované čtyři studie a první varianta dvoutrámové monolitické konstrukce byla vybrána. Rozpětí polí se pohybuje v rozmezí od 25 m - 30 m. Dvoutrám se skládá ze dvou dodatečně předpjatých betonových trámů a železobetonové desky. Statické modely a účinky zatížení jsou řešeny v programu Scia Engineer. Most se nachází v půdorysném oblouku, nicméně, byl zvolen kompromis (z důvodu malého zakřivení), posuzování napřímené konstrukce. Byly zanedbány účinky zatížení teplotou, větrem a vodorovné síly od dopravy.cs
dc.description.abstractThe subject of Diploma’s thesis is the design of a road bridge on the R1 expressway, at km 1,293 above the road III/51311. The main content is static calculation of supporting structure consisting of four spans. Four studies were processed and the first variant of double-girder monolithic structure was chosen. The range of spans is ranging from 25 m - 30 m. Double-girder consists of two post-tensioned concrete beams and reinforced concrete slab. Static models and load effects are solved in Scia Engineer. Bridge is located in the horizontal curvature, however, compromise was elected (because of small curvature), assessing the upright design. Calculation is made without effects of temperature, wind loads and horizontal forces causing by traffic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDvoutrámcs
dc.subjectdodatečně předpjatý betoncs
dc.subjectsilniční mostcs
dc.subjectmostní konstrukce o více polích.cs
dc.subjectDouble-girderen
dc.subjectpost-tensioned concreteen
dc.subjectRoad Bridgeen
dc.subjectbridge structures with several spans.en
dc.titleMost na rychlostní silnicics
dc.title.alternativeBridge on a motorwayen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-05cs
dcterms.modified2015-03-06-11:53:20cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86462en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:54:37en
sync.item.modts2018.10.22 18:22:32en
dc.contributor.refereeŘehulka, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam