Show simple item record

Residential house in Litovel

dc.contributor.advisorČupr, Karelcs
dc.contributor.authorNedozrál, Milancs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:27:59Z
dc.date.available2019-04-04T01:27:59Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationNEDOZRÁL, M. Bytový dům v Litovli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86512cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37915
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší návrh novostavby bytového domu v Litovli v katastrálním území města Litovel (685909) na parcele č. 725/9. Stavba je situována do zastavěné okrajové části města. Půdorysný průmět objektu je ve tvaru I s převládajícími rozměry 43,01 x 26,26 m. Objekt se skládá ze čtyř nadzemních podlaží a jednoho pozemního podlaží. V podzemním podlaží se nacházejí hromadné garáže, sklepní kóje, kotelna, klubovna, WC a přístupová chodba navazující na schodišťový prostor. V prvním nadzemním podlaží polyfunkční části objektu se nacházejí dva obchody a kadeřnictví, které mají samostatné vstupy. Hlavní vstup do obytné části je tvořen závětřím. Na závětří navazuje zádveří a dále schodišťový prostor s výtahovou šachtou. Na schodišťový prostor v jednotlivých podlažích navazují chodby určené k přístupu k jednotlivým bytům. Objekt je založen na základových železobetonových patkách a betonových pasech. Svislé konstrukce a vodorovné konstrukce jsou provedeny ze systému HELUZ. Střechy domu jsou ploché o spádu 3%.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis solves a new residential house in Litovel in the cadastral area town Litovel (685909) on plot 725/9. The building is situated in the outskirts of built-up. Plan view of the object is I-shaped with dimensions of 43.01 x 26.26 m. The building consists of four floors and cellar floor. In the cellar floor there are collective garage, cellar, boiler room, club room, toilet and access corridor following the staircase space. On the first floor of the multifunctional part building there are two shops and a hairdresser´s, which have individual entrances. The main entrance to the living part of the house is consists by storm lobby. On the leeward continues vestibule and staircase space with a lift shaft. The main corridor following to individual apartments in each floor lead on the staircase space. The building is based on a reinforced concrete base. Vertical construction and horizontal construction are made from the system HELUZ. Roof construction are flat and have a gradient of 3%.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectprvní nadzemní podlažícs
dc.subjectpolyfunkční částcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectpodzemní podlažícs
dc.subjectzádveřícs
dc.subjectzákladcs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectkatastrální územícs
dc.subjectresidential houseen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectfirst flooren
dc.subjectmultifunctional parten
dc.subjectflat roofen
dc.subjectcellar flooren
dc.subjectvestibuleen
dc.subjectbaseen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectcadastral areaen
dc.titleBytový dům v Litovlics
dc.title.alternativeResidential house in Litovelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-02cs
dcterms.modified2015-03-06-12:49:17cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86512en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:51:25en
sync.item.modts2019.05.18 15:47:10en
dc.contributor.refereePodivinský, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record