Show simple item record

Constructional and Technological Project of Laboratoty Pavilion for Technology of AS in Brno

dc.contributor.advisorMohapl, Martincs
dc.contributor.authorCihelka, Karelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:54:26Z
dc.date.available2019-04-03T21:54:26Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationCIHELKA, K. Stavebně technologický projekt pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86212cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37923
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně. Práce se zabývá zejména realizací zemních prací, podchycením okolních stávajících objektů a řešením komplikací vzniklých výstavbou v centru Brna. Na toto téma navazuje kontrolní a zkušební plán a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále práce obsahuje studii realizace hlavních technologických etap výstavby, časový a finanční plán stavby, rozpočet, vybrané detaily realizace a projekt zařízení staveniště včetně návrhu a ověření jeřábu.cs
dc.description.abstractThe topic of this master thesis is dealing with selected parts of the constructional and technological project of laboratoty pavilion for technology of AS in Brno. Thesis is mainly focused for technological instructions of ground works, support of next building and solving of city center problems. Components of this thesis are evaluation plans and work place safety protocols. Next content of thesis are study of main technological phases, time and finanical plans, items budget, selected details, construction site equipment and design and verification of tower crain.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLaboratořcs
dc.subjectstavebně-technologický projektcs
dc.subjectzemní prácecs
dc.subjectzvláštní zakládánícs
dc.subjectpažící stěnacs
dc.subjectštětovnicecs
dc.subjectzákladycs
dc.subjectbedněnícs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectvýztužcs
dc.subjectmonolitický železobetonový skeletcs
dc.subjectpohledový betoncs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectčasový harmonogramcs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectvěžový jeřábcs
dc.subjectLaboratoryen
dc.subjectconstructional and technological projecten
dc.subjectground worksen
dc.subjectspecial ground worken
dc.subjectshoring wallen
dc.subjectsheet pilesen
dc.subjectfoundationen
dc.subjectformworken
dc.subjectconcreteen
dc.subjectcast-in-place reinforced concrete skeletonen
dc.subjectfair-faced concreteen
dc.subjectventilated façadeen
dc.subjectflat roofen
dc.subjecttechnological instructionsen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectoccupational safetyen
dc.subjecttower craneen
dc.titleStavebně technologický projekt pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brněcs
dc.title.alternativeConstructional and Technological Project of Laboratoty Pavilion for Technology of AS in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.modified2015-03-06-08:57:55cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86212en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:55:31en
sync.item.modts2020.03.31 02:06:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeLukášková, Janacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record