Zobrazit minimální záznam

Assessment of the Possibilities The Revitalization of a Watercourse Osoblaha – reach II

dc.contributor.advisorUhmannová, Hanacs
dc.contributor.authorVysloužilová, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-29T09:13:41Z
dc.date.available2025-02-04cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVYSLOUŽILOVÁ, L. Posouzení možností revitalizace vodního toku Osoblaha – úsek II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86760cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37989
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením možnosti revitalizace vodního toku Osoblaha. Protéká katastrálním územím obce Bohušov, Osoblaha a Kašnice u Bohušova. V diplomové práci bude navrženo takové opatření, aby se zvýšila biodiverzita toku. Ve vhodných úsecích se koryto rozvolní, vyprojektují se slepá ramena a tůně. Pro rybí osádku se navrhnou břehové úkryty. Pro stabilizaci svahů se využije opevnění z živých vrbových plůtků. V přímých úsecích budou vyprojektovány nepropustné výhony nebo rozvolňující slepá ramena.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with examining the possibility of revitalizing the watercourse Osoblaha. It flows through the cadastral territories of municipalities Bohušov, Osoblaha and Kašnice u Bohušova. In this thesis there will be proposed a measure to increase biodiversity of the flow. The trough will be loosened in appropriate segments, oxbow lakes and ponds will be designed. Also the bank shelters for fish stock will be suggested. For slope stabilization will be used reinforcement of fresh willow fences. Impermeable shoots or disintegrating oxbow lakes will be projected in the straight sections of the flow.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectRevitalizace vodního tokucs
dc.subjectrevitalizační opatřenícs
dc.subjectkapacita průtokucs
dc.subjectposouzení stavucs
dc.subjectHEC-RAScs
dc.subjectkapacita korytacs
dc.subjecttok Osoblahacs
dc.subjectmetodika HEMcs
dc.subjecttůňcs
dc.subjectvrbový plůtekcs
dc.subjectnepropustný výhoncs
dc.subjectslepé ramenocs
dc.subjectrybí úkrytcs
dc.subjectRevitalization of watercourseen
dc.subjectrestoration measuresen
dc.subjectflow capacityen
dc.subjectcondition assessmenten
dc.subjectHEC-RASen
dc.subjectchannel capacityen
dc.subjectflow Osoblahaen
dc.subjectHEM methodologyen
dc.subjectpoolen
dc.subjectwillow fenceen
dc.subjectimpermeable shooten
dc.subjectoxbowsen
dc.subjectfish shelteren
dc.titlePosouzení možností revitalizace vodního toku Osoblaha – úsek IIcs
dc.title.alternativeAssessment of the Possibilities The Revitalization of a Watercourse Osoblaha – reach IIen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.modified2015-03-06-14:49:55cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86760en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:54:43en
sync.item.modts2018.10.22 15:29:58en
dc.contributor.refereePeterek, Lumírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam