Show simple item record

Media Converters and Optical Switches

dc.contributor.advisorMünster, Petrcs
dc.contributor.authorBranč, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:28Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:28Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBRANČ, M. Media konvertory a optické switche [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39820cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3799
dc.description.abstractTato diplomová práce podává přehled o metalických sítích, jejich parametrech, využívaných standardech a možnostech jejich nasazení. Dále o optických sítích jako celku, jejich parametrech, maximálních přenosových kapacitách, dosažitelných vzdálenostech a rovněž o výhodách či nevýhodách oproti sítím metalickým. Jsou zde popsány síťové prvky využívané v přístupových optických sítích jako jsou media konvertory, optické switche a další. V praktické části jsou testována síťová zařízení v různých scénářích. Měřena byla reálná propustnost, příkon jednotlivých zařízení a vzájemná kompatibilita zařízení různých výrobců. Nakonec je zde navrženo několik scénářů s využitím optických switchů a media konvertorů pro rozšíření stávající optické sítě s kalkulacemi nákladů na výstavbu a následně i na provoz dané sítě.cs
dc.description.abstractThis Master´s thesis provides an overview of wired networks, its parameters, used standards and the deployment possibilities. Moreover, it includes the overall overview about optical networks, its parameters, maximum bandwidth, reachable distances as well as the advantages and disadvantages in comparition with wired networks. The project describes network elements which are used in the optical access network such as media convertors, optical switches etc. The practical part includes results of testing of the network devices in various scenarios. To get a comparable result, the real throughput, the power of each device and compatibility of devices from different producers were measured. At the end I have suggested few scenarios with the usage of optical switches and media convertors for extension of the current optical network. The calculation of costs for building and operation of the network is also included.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEthernetcs
dc.subjectSFPcs
dc.subjectOptické sítěcs
dc.subjectFTTxcs
dc.subjectOptický switchcs
dc.subjectMedia konvertorcs
dc.subjectPropustnostcs
dc.subjectEtherneten
dc.subjectSFPen
dc.subjectOptical networken
dc.subjectFTTxen
dc.subjectOptical switchen
dc.subjectMedia converteren
dc.subjectThroughputen
dc.titleMedia konvertory a optické switchecs
dc.title.alternativeMedia Converters and Optical Switchesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:13cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39820en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:37:21en
sync.item.modts2019.05.18 08:12:45en
dc.contributor.refereeReichert, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record