Show simple item record

Šobov - multicultural community center

dc.contributor.advisorMléčka, Jansk
dc.contributor.authorNácarová, Barborask
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:29Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:29Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationNÁCAROVÁ, B. Šobov - multikulturní komunitní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.cs
dc.identifier.other31437cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/379
dc.description.abstractS Rómy žít budeme, jde o to jak..... Cílem studie je vytvoření nového prostorového konceptu prostředí jako alternativu k dosavadním záměrům vycházejícím z aktuálního územního plánu. V současnosti urbanistický plán města banská Štiavnica plánuje na Šobove s rekreační oblastí. Plán se blíže nezabývá řešením problému etnické minority. Odsunem problému za hranice katastru je velmi zlé a krátkozraké řešení, narušuje veškerou snahu o začlenění etnika do společnosti. Koncept vychází z jednoduchého principu propojení a prolnutí dvou klíčových témat trvale udržitelného rozvoje prevence sociálního vyloučení a udržení životního prostředí. Snaží se ukázat jednu z možných cest. Má navázat na kontinuitu osídlení Šobova, vytvořit v obyvatelích pocit komunity a úctu k svému domovu na straně jedné, na straně druhé poskytnout návštěvníkům základní informace o oblasti, o živote Romů a jejich práci a poskytnout vhodné rekreační zázemí. Majorita a minorita bude dále muset žit vedle sebe a teď je tu šance zabezpečit sociálně slabým obyvatelům lepší bydlení za jejich spoluúčasti na výstavbě. Technické řešení vychází z nízkonákladových projektů obytných domů s důrazem na životní styl a problémy Romů. Využití tradičných materiálů, technologií, nekvalifikované pracovní síly. Využití existujících vrtů na získáni energie pomocí tepelných čerpadel.sk
dc.description.abstractWe are bound to live with the Roma, but how… The aim of this study is to create a new concept of the environment as an alternative to the current general plan. In the latest urban plan of the town of Banska Stiavnica, the district of Sobov is designed as a recreation zone. However the plan doesn’t tackle the issue of the ethnical minority. This scheme is based on the simple principle of the interconnection of two key topics: the sustainable development in the prevention of social exclusion and the preservation of the environment. On the one hand, it resumes the continuity of resettlement of Sobov, creating a community feeling and the esteem of one´s home in the inhabitants, on the other hand it provides basic information about the district, life of the Roma and their work to the visitors and also offers an appropriate recreation facility. The majority will have to live side by side with the minority and this provides a chance for better housing to the socially challenged citizens in exchange for their participation on the development. The technical solution considers low-cost tower blocks emphasizing the lifestyle and problems of the Roma people using traditional materials, technologies, unqualified labour and also the already existing boreholes to obtain energy with thermal pumps.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsociální bydlenísk
dc.subjectRómovésk
dc.subjectosadask
dc.subjectpomocsk
dc.subjecttradicesk
dc.subjectživotsk
dc.subjecthudbask
dc.subjecttanecsk
dc.subjectřemeslosk
dc.subjectsocial livingen
dc.subjectRomaen
dc.subjectsettlementen
dc.subjecthelpen
dc.subjecttraditionen
dc.subjectlifeen
dc.subjectmusicen
dc.subjectdancingen
dc.subjectcraftsen
dc.titleŠobov - multikulturní komunitní centrumsk
dc.title.alternativeŠobov - multicultural community centeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-05-31cs
dcterms.modified2010-05-31-18:29:04cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid31437en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:31:54en
sync.item.modts2020.03.31 20:46:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeKyselka, Mojmírsk
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc.Ing.arch. Michal Hronský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Pavel Rada (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka představila svůj projekt a reagovala na dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record