Show simple item record

The Evaluation of the Economical Situation in the Firm and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorMeluzín, Tomášcs
dc.contributor.authorChatrný, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:36:48Z
dc.date.available2018-10-21T19:36:48Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationCHATRNÝ, M. Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other23414cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3801
dc.description.abstractTato diplomová práce si klade za cíl posoudit ekonomickou situaci konkrétního podniku. Pro posouzení jsou v práci vyuţity metody finanční a ekonomické analýzy. První část práce je věnována teoretickým poznatkům finanční a ekonomické analýzy. V další části jsou tyto poznatky vyuţity pro rozbor ekonomické situace konkrétního podniku. Závěrečná část shrnuje celkovou ekonomickou situaci podniku a předkládá návrhy k jejímu zlepšení.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis’ objective is to assess the economical situation of the specific company. There are used methods of financial and economical analysis to examination of a proposal in this thesis. The first part of the thesis comprises theoretical fundamentals of the financial and economical analysis. The next part represents application of financial and economical analysis methods to assess the economical situation of the specific company. Summary gathers the general economical situation of the specific company and proposals to its improvement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectekonomická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční zdravícs
dc.subjectmezipodnikové srovnánícs
dc.subjecteconomical analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial healthen
dc.subjectbenchmarkingen
dc.titleHodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeThe Evaluation of the Economical Situation in the Firm and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-08-20-11:45:08cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23414en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:21:55en
sync.item.modts2020.03.31 10:37:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeRiesner, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Ladislav Žalio (předseda) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record