Show simple item record

Roundabout in Prostějov Vojáčkovo square

dc.contributor.advisorHolcner, Petrcs
dc.contributor.authorŠkorík, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:51:14Z
dc.date.available2019-05-17T06:51:14Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠKORÍK, J. Okružní křižovatka na Vojáčkově náměstí v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86576cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38032
dc.description.abstractPředmětem mé diplomové práce je zpracování projektu na úrovni dokumentace pro umístění stavby okružní křižovatky na Vojáčkově náměstí v Prostějově. Současný stav tvoří světelně řízená křižovatka silnic II/150 a III/44934. V rámci práce bylo prověřeno několik variant a pro vybranou variantu bylo v rámci projektu zpracováno kapacitní posouzení. Pro výsledný tvar nově navržené křižovatky, který je technicky zpracován, je doložena textová a výkresová dokumentace v souladu se všemi právními a technickými normami.cs
dc.description.abstractThe subject of my thesis is the project-level documentation for the building location on the roundabout on Vojackovo namesti in Prostejov. Current condition create light controlled crosroad of roads II/150 and III/44934. In this thesis was examinated several options and for selected option was elaborated capacity assessment. For the final shape of new designed crossroad, wich is technically elaborated Attached are the text and drawing documentation in accordance with all legal and technical standards.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRekonstrukcecs
dc.subjectintraviláncs
dc.subjectokružní křižovatkacs
dc.subjectsvětelně řízená křižovatkacs
dc.subjectProstějovcs
dc.subjectkapacitacs
dc.subjectintenzity dopravycs
dc.subjectbypasscs
dc.subjectstředový ostrovcs
dc.subjectprsteneccs
dc.subjectchodníkcs
dc.subjectpřechod.cs
dc.subjectreconstructionen
dc.subjecturban areaen
dc.subjectroundabouten
dc.subjectlight controlled crossroaden
dc.subjectProstějoven
dc.subjectcapacityen
dc.subjecttraffic intensityen
dc.subjecttraffic islanden
dc.subjectbypassen
dc.subjectcentral islanden
dc.subjecttruck apronen
dc.subjectpavementen
dc.subjectpedestrian crossing.en
dc.titleOkružní křižovatka na Vojáčkově náměstí v Prostějověcs
dc.title.alternativeRoundabout in Prostějov Vojáčkovo squareen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-03cs
dcterms.modified2015-03-06-12:54:18cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86576en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:51:54en
sync.item.modts2019.05.19 07:10:09en
dc.contributor.refereeSoldán, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record