Show simple item record

Development And Verification Of A New Method For Measuring The Stiffness And Damping Properties Of Joints In Parallel Kinematic Structures

dc.contributor.advisorKnoflíček, Radekcs
dc.contributor.authorKolouch, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:39Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:39Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKOLOUCH, M. Vývoj a přezkoušení nové metody pro měření tuhostních a tlumicích vlastností kloubů v paralelně kinematických strukturách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other24781cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/381
dc.description.abstractV předložené disertační práci je představen vývoj nové metody pro měření tuhostí a tlumení kloubů v paralelně kinematickém stroji. Přínos této metody je především tam, kde je potřeba znalost vlastností vestavěných součástí. Mezi tyto aplikace patří metody pro kompenzaci deformací obráběcího stroje, která je prováděna řídícím systémem. Na základě navrhnutého principu je vybrán způsob technické realizace měření. Zde byla věnována značná pozornost zpracování signálů, které se do jisté míry liší od metod využitých při jiných dynamických měření v obráběcích strojů, jako např. modální analýza. Mezi hlavní požadavky patří schopnost zohlednění nelineárního chování struktury při měření navrženou metodou. V následující kapitole byly nově nabité poznatky využity při měření kloubu ve zkušebním zařízení. Takto získané výsledky byly porovnány s výsledky z jiných metod. Na základě tohoto porovnání bylo konstatováno, že navržená metod může být využita při měření tlumení a tuhostí součástí. Jako poslední krok byla nová metoda využita při měření vlastností kloubů vestavěných ve stroji. Zde bylo poukázáno na problémy, které se během měření mohou vyskytnout.cs
dc.description.abstractIn this dissertation is presented the development of a new measurement method for the stiffness and damping characteristics of a joint in a parallel kinematic machine tool. The main contribution of this method is specially for applications, that demand accurate information about stiffness and damping parameters from assembled parts of machines tool. Methods for compensation of deformations in machines tool, that are carried out by control, belong to these applications. Another contribution of this work is the technical implementation of the proposed principle of the new method. At this point the focus of the work was devoted to signal processing, that differs in a certain degree from other types of signal processing methods, that are used in other dynamic measurements, e.g. modal analysis. One of the main requirements was the possibility to consider the nonlinear behavior of the measured structure. In another chapter the modified signal processing method was used for measuring a joint in a test rig. The results were compared with results from other measurement methods. On account of this comparison the statement was made that the new method can be used for measuring the stiffness and damping parameters of machine parts. Finally the new method was applied to measure the properties of a joint, which was built in a machine tool. Moreover, the problems, that appeared during the measurement, were also described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTlumenícs
dc.subjecttuhostcs
dc.subjecthysterezní křivkycs
dc.subjectzpracování signálucs
dc.subjectvýrobní strojecs
dc.subjectDampingen
dc.subjectstiffnessen
dc.subjecthysteresis curveen
dc.subjectsignal processingen
dc.subjectmachine toolen
dc.titleVývoj a přezkoušení nové metody pro měření tuhostních a tlumicích vlastností kloubů v paralelně kinematických strukturáchcs
dc.title.alternativeDevelopment And Verification Of A New Method For Measuring The Stiffness And Damping Properties Of Joints In Parallel Kinematic Structuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-09-07cs
dcterms.modified2009-09-07-15:35:33cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid24781en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:29:33en
sync.item.modts2020.03.30 22:19:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTomáš, Jiřícs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record