Show simple item record

Identification and characterisation of selected properties of some strains of lactic acid bacteria

dc.contributor.advisorRittich, Bohuslavcs
dc.contributor.authorSásková, Denisacs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:55:32Z
dc.date.available2019-04-04T02:55:32Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSÁSKOVÁ, D. Identifikace a charakterizace vybraných vlastností některých kmenů bakterií mléčného kvašení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other77245cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38265
dc.description.abstractNanotechnologie jsou v současné době jednou z nejrychleji se rozvíjejících vědeckých disciplín. Zajímavou oblastí výzkumu je biosyntéza nanočástic kovů s využitím mikroorganismů, včetně bakterií mléčného kvašení. Předložená diplomová práce je v první části zaměřena na ověření identifikace bakterií Lactobacillus casei a Lactobacillus paracasei rodově a druhově specifickými PCR. V další části experimentální práce je šest kmenů Lactobacillus testováno na produkci nanočástic stříbra. Produkce nanočástic byla prokázána u všech kmenů v závislosti na množství přidávaného AgNO3 a na době kultivace. Byly zjištěny rozdíly mezi jednotlivými kmeny.cs
dc.description.abstractNanotechnology is currently one of the fastest growing scientific disciplines. An interesting area of research is the biosynthesis of metal nanoparticles using microorganisms including lactic acid bacteria. In the first part this diploma thesis focuses on verification of identity of bacterial species Lactobacillus casei and Lactobacillus paracasei by genus- and species-specific PCR. In the next part of experimental work the capability of six Lactobacillus strains to produce silver nanoparticles is tested. Synthesis of nanoparticles was confirmed for all the strains depending on the amount of added AgNO3 and on time of cultivation. Differences between the strains were detected.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbakterie mléčného kvašenícs
dc.subjectLactobacillus caseics
dc.subjectPCRcs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjectstříbrné nanočásticecs
dc.subjectprodukcecs
dc.subjectlactic acid bacteriaen
dc.subjectLactobacillus caseien
dc.subjectPCRen
dc.subjectidentificationen
dc.subjectsilver nanoparticlesen
dc.subjectproductionen
dc.titleIdentifikace a charakterizace vybraných vlastností některých kmenů bakterií mléčného kvašenícs
dc.title.alternativeIdentification and characterisation of selected properties of some strains of lactic acid bacteriaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-03cs
dcterms.modified2015-06-05-08:46:41cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid77245en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:39:41en
sync.item.modts2020.03.31 22:15:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHorák, Danielcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Proč bakterie zmíněné částice tvoří ? Byla měřena koncentrace stříbra ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record